Serdecznie zapraszam do nowego działu pt. „Blog”. Chciałbym w nim dzielić się z Państwem refleksjami na tematy, które uważam za ważne dla naszej społeczności. Pragnę jednocześnie gorąco Państwa zachęcić do aktywnego uczestnictwa i prezentowania własnych przemyśleń na forum. Wierzę, że taka wymiana poglądów może zaowocować obopólną korzyścią, w postacie lepszego wzajemnego zrozumienia. A to wartość, którą nie sposób przecenić.