Pieniądze szczęścia nie dają, ale…

Pieniądze szczęścia nie dają. Któż z nas nie zna tego powiedzenia? Jest w nim sporo prawdy. Jeśli jednak spojrzeć na pieniądze, nie jak na cel sam w sobie, ale jak na środek, to można z ich pomocą zrobić wiele pożytecznych i dobrych rzeczy. W naszej gminie na ten wynalazek Fenicjan patrzymy właśnie przez pryzmat ich użyteczności w ulepszaniu otaczającej rzeczywistości. Z pewnością w tym kontekście należy wymienić inwestycje. To u nas niekończąca się historia. Kiedy jedne plany zaczynają być realizowane, już myślimy o kolejnych. Jednym z czynników motywujących do podjęcia kolejnych wyzwań jest spojrzenie wstecz i podsumowanie dokonań w tym zakresie, w okresie np. minionego roku. A ponieważ materiału do analizy jest naprawdę sporo przytoczę tylko po kilka przykładów realizowanych w 2017 roku projektów w sołectwach gminy Skrzyszów.

Ładna

Wykonaliśmy dokumentację na odwodnienie terenów wzdłuż drogi gminnej od szkoły do II Średzin oraz cmentarza. Koszt -<23 tys. złotych. Blisko 75 tys. złotych przeznaczyliśmy na utrzymanie dróg (w tym zakup kruszywa) oraz 150 tys. na położenie 400 m nowego asfaltu na drogach: 200571k, „Na Tomasiewicza” i „Na Grochólskiego”. Niezwykle ważną i potrzebną inwestycją była realizacja przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad ponad dwóch kilometrów chodnika i ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi krajowej 94 g. Myślę, że nikogo nie trzeba przekonywać jaki wpływ ma to przedsięwzięcie na poprawę bezpieczeństwa. Prace dotyczyły także remontu drogi serwisowej, nawierzchni istniejących zjazdów, budowy przepustów, kanału technologicznego oraz przebudowy sieci teletechnicznej i wykonania dwóch nowych zatok autobusowych, a ich wartość zamknęła się kwotą 4,112 mln zł. Ponadto dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ładnej, w ramach programu Bezpieczna Małopolska 2017, za ponad 6,3 tys. zł zakupiono defibrylator, urządzenie ratujące ludzkie życie.

Łękawica

Kolejne bezpieczniejsze dla uczestników ruchu drogowego sołectwo. Stało się to za sprawą czwartego etapu budowy chodnika o długości 176 m i szerokości 1,5 metra, w kierunku Łękawki na który przeznaczyliśmy 113 tys. zł. Na 6 odcinkach dróg:„Na Kruczka”, „Budzikówki”, „Za remizą”, na dz. nr 1624/1, 1624/2, 1624/3, 1624/4”, na dz. nr 1668 i na dz. nr 2197 za kwotę 237 tyś. zł położono 1230 m nowej nakładki asfaltowej, która wydatnie poprawi komfort jazdy użytkowników. Wykonaliśmy również dokumentację projektową oświetlenia ulicznego dróg „Na Byka” oraz „Na Smółkę” za kwotę 20,1 tys. zł. Oprócz tego zakupiliśmy grunty pod infrastrukturę oraz drogi za 9,5 tys. zł. Wciąż czynimy starania związane z budową boiska sportowego wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej. Trwają prace nad wykonaniem odpowiedniej dokumentacji. Planujemy stworzenie kompleksu złożonego z siłowni na wolnym powietrzu, placu zabaw, wielofunkcyjnego boiska sportowego, parkingów wraz z oświetleniem ulicznym i budowę drogi dojazdowej również z oświetleniem.

Pogórska Wola

Ostatnie dwanaście miesięcy to także czas intensywnych prac w tym sołectwie. Kontynuowaliśmy realizację kolejnych etapów rozbudowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Rozpoczęliśmy budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w  przysiółku Poskle. To największa inwestycja, która jest realizowana w ostatnich latach. Wartość kontraktu wynosi 5,225 mln zł, a roboty będą trwały do maja 2019 r. Ponadto, z czego się bardzo cieszę, zakończyliśmy przebudowę drogi gminnej "Pogórz". Nową wyremontowaną drogą można teraz przejechać od drogi krajowej do granicy z Ładną w przysiółku Pogórz. Inwestycja ta budziła spore emocje, ale jak czas pokazał obawy niektórych mieszkańców były nieuzasadnione. Warto było uzbroić się w cierpliwość, żeby teraz cieszyć się bardzo dobrą, bezpieczną drogą. Wykonaliśmy dokumentację odbudowy drogi gminnej „Osiedle 1. Wybudowaliśmy oświetlenie uliczne o długości 227 m przy drodze powiatowej. Przeprowadziliśmy modernizacje drogi dojazdowej do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych za około 50 tys. zł. Wydatki związane z utrzymaniem sprzętu w OSP wyniosły ponad 5 tys. zł

Skrzyszów

Jednym z najważniejszych zadań inwestycyjnych w tej miejscowości jest budowa żłobka i przedszkola. W tej sprawie poczyniliśmy kolejne ważne kroki. Za kwotę 145,8 tys. zł. powstała koncepcja oraz kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowej przebudowy i rozbudowy segmentu C Zespołu Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie na zespół żłobkowo – przedszkolny wraz z zagospodarowaniem okolicy. Kontynuowaliśmy prace prowadzące do poprawy stanu dróg. Została położona nawierzchnia asfaltowa na drodze "Bieniówki" na odcinku od Pani Depukat do Pani Sysło, na drodze „Na Hoima”, „Na Kruk” oraz na dz. nr 512/5 oraz 512/10. Łącznie położono 1085 m asfaltu za łączną kwotę 231 tyś. zł. Przebudowaliśmy wejścia do hali sportowej przy ZSP Nr 1 i Gimnazjum w Skrzyszowie oraz powstał projekt termomodernizacji budynku sali gimnastycznej w Skrzyszowie. Koszt tych prac to blisko 138,4 tys. zł.

Warto również wspomnieć, że na utrzymanie, remont, wyposażenie oraz pomoce naukowe ZSP nr1 i Gimnazjum w Skrzyszowie przekazaliśmy ponad. 164 tys. zł. Szkoła Podstawowa nr 2 na ten cel otrzymała blisko 55. tys. zł, a przedszkole blisko 132 tys. zł.

Szynwałd

Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku po dawnej Szkole Podstawowej nr 2 na Rodzinny Dom Pomocy Społecznej z mieszkaniami chronionymi. Wniosek przeszedł ocenę formalną, merytoryczną i finansową stanowiące wstępny etap realizacji tej ważnej inwestycji. Wykonaliśmy kolejny odcinek nawierzchni asfaltowej drogi na „Czekaja”. Asfalt został również położony na drodze nr 203656k o długości 190 m za kwotę 44,1 tys. zł (w tym 26,8 tys. zł. z Funduszu Sołeckiego) oraz o długości 200 m na drodze „Mąciorówki”. Amatorzy dwóch kółek mogą się cieszyć się z wybudowanego piątego już etapu ścieżki rowerowej. Tym razem jest to odcinek o długości 640 metrów. Wiele zadań wykonaliśmy w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej w tej miejscowości. Sfinalizowaliśmy prace dotyczące rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami do budynków w przysiółku Paproć oraz rozpoczęliśmy budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami w przysiółku Świniogóra. Zakres prac obejmuje budowę sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do 86 budynków mieszkalnych oraz przyłączenie do istniejącej sieci wodociągowej. Prace potrwają do II kwartału 2019 r. Koszt inwestycji to prawie 3,267 mln zł. Zadanie dofinansowane jest w kwocie prawie 2 mln zł ze środków europejskich z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wszystkie inwestycje, o których piszę, co można łatwo sprawdzić, stanowią spełnienie zobowiązań wyborczych na lata 2014-2018. Z satysfakcją mogę stwierdzić, że większość z nich została już zrealizowana.

A wracając do pieniędzy i czynienia z ich pomocą dobra… 330 204,38zł - ta imponująca kwota to efekt naszych wszystkich koncertów charytatywnych, a zarazem powód do dumy. Dzięki tym pieniądzom pomogliśmy 36 potrzebującym mieszkańcom naszej gminy, w zdecydowanej większości dzieciom, z bardzo poważnymi problemami zdrowotnymi ! To wielki dar serca za który serdecznie dziękuję. Przy okazji warto dodać, że na ostatnim koncercie uzyskaliśmy 61 042,64 zł co oznacza, że mogliśmy realnie pomóc kolejnym sześciu osobom.

» Wyślij komentarz
Email (nie będzie widoczny)
Nazwa
Tytuł
Komentarz
 Pozostało znaków
» Brak komentarzy
Nie ma tu jeszcze komentarzy.