Piszą o mnie...
 • Gmina Skrzyszów - Czas ważnych decyzji
 • Wójt Kiwior wśród najlepszych
 • Turniej szachowy
 • Wspólna praca
 • VI Koncert Charytatywny
 • "Jesteśmy edukacyjnym liderem"
 • "Jesteśmy edukacyjnym liderem cd.."
 • Byliśmy tu razem...
 • Z bloga "Nowy rok z nowym budżetem"
 • Samorządowcy u Komendanta
 • Absolutorium u wójta
 • Dożynki2015
 • Duże pieniądze z licytacji
 • Puchar wójta pozostał w Skrzyszowie
 • Halowa piłka nożna....
 • Ania Wyszkoni zaśpiewała....
 • Marcin Kiwior....
 • Obroni nas przed wodą
 • Suche poldery, wały i zbiorniki retencyjne
 • Maja pomysł na to, jak okiełznać Wątok
 • Zagrali"Pectus" i "Przystanek mrówkowiec"
 • Technika w nowej sali
 • Medale za długoletnie pożycia
 • Turniej Orlika
 • Święto patrona
 • Oddali hołd obrońcom ojczyzny
 • Absolutorium dla wójta gminy
 • Otwarcie zmodernizowanych dróg
 • Uroczyście otwarto dwie drogi
 • ........
 • Na dwóch kółkach
 • Zagrają, by przypomnieć Andrzeja Grubbę
 • Nowy sprzęt dla Policji
 • Piknik Muzyczny "Stacja Niebo"
 • Turniej halowej piłki nożnej
 • Uroczyste obchody 35-lecia Koła Pszczelarzy w Skrzyszowie
 • ....
 • Małopolskie Wektory współpracy
 • Wójt Skrzyszowa odznaczony
 • Turniej piłki ręcznej
 • IV Koncert Charytatywny w Skrzyszowie
 • Debata społeczna o bezpieczeństwie
 • Zbliżenia 2014
 • Gazeta Sołecka
 • Pomnik Patrona
 • Dzień Dziecka w Gminie Skrzyszów
 • Stypendia rozdane
 • "Luks" z pucharem
 • Fundusze z "kulturą"
 • Pierwsze dni nowej władzy
 • Będziemy korzystać z nadarzających się możliwości
 • Stawiamy na rozwój
 • "Trwają prace nad regulacją Wątoku.."
 • Powstał klub historyczny
 • Gmina Skrzyszów zajęła II miejsce w Małopolsce
 • Wezmą Wątok w karby od źródła po ujście
 • Kosztów napraw wcale nie wziąłem z kosmosu
 • Inwestycje, łatanie budżetu i potok Wątok
 • Zbiornik nie powstał by bez dużego zaangażowania wielu ludzi i instytucji
 • Samorząd blisko mieszkańców
 • Powodzie mniej groźne
 • Odznaczenia dla najlepszych
 • Edukacyjna Gmina
 • To rok rekordowych inwestycji
 • Starosta przekazał kontenery na wodę
 • Najlepsi wójtowie i burmistrzowie
 • W tym roku ruszy budowa zbiorników retencyjnych
 • Trójporozumienie
 • Całą gmina świętowała
 • Centra wsi pięknieją
 • Chcą wybrać swoja radę
 • Skrzyszów
 • Skrzyszów będzie miał uniwersytet
 • Stypendia dla najzdolniejszych
 • Suche poldery, wały i zbiorniki retencyjne
 • Unia wspiera kolejne projekty w Skrzyszowie
 • Rozwój i postęp.
 • Zbiornik Skrzyszów już za dwa lata.
 • Zbiornik stłumi strach przed powodziowa falą
 • „Łzy” na szczytny cel
 • To rok rekordowych inwestycji
Dodaj do ulubionych
Wizyty
.............................

Ogółem wizyt:
liczba: 623 250

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Witaj majowa jutrzenko,

Świeć naszej polskiej krainie,

Uczcimy ciebie piosenką,

Która w całej Polsce słynie.


Witaj maj, trzeci maj,

U Polaków błogi raj.

 

 

Szanowni Państwo !

Tak wspominał tamten majowy ranek 3 maja 1791 roku uczestnik powstania listopadowego Rajnold Suchodolski w znanej dziś każdemu Polakowi pieśni patriotycznej. Od powstania listopadowego przeminęło wiele pokoleń, wiele burz dziejowych przetoczyło się nad naszą ziemią ojczystą, ale Polacy wciąż niezmiennie spotykają się, aby uczcić rocznicę wielkiego wydarzenia, będącego zwieńczeniem obrad Sejmu Wielkiego - Konstytucję 3 Maja.

To potwierdzenie prawdziwości tezy wybitnego historyka, kawalera Orderu Orła Białego prof. Henryka Samsonowicza, że był to akt stanowiący ważny element pamięci zbiorowej, bez której żadna wspólnota istnieć nie może, którego zdaniem Polska odzyskiwała niepodległość trzykrotnie: właśnie 3 maja 1791 r. oraz 11 listopada 1918 r. i 4 czerwca 1989 r.

Doniosłość tego wydarzenia dostrzegał także św. Jan Paweł II , który w dniu 3 maja nauczał: Ta wspaniała Konstytucja była równocześnie nowym początkiem. Uświadomiła, jakie powinno być nowożytne państwo polskie, a ta świadomość towarzyszyła wszystkim, którzy w ciągu epoki rozbiorowej o tę niepodległą Rzeczpospolitą walczyli, dla niej ponosili wielorakie ofiary, nie szczędząc także i życia, dla niej wreszcie pracowali na przestrzeni kilku pokoleń, zarówno na ziemi ojczystej zagarniętej przez potrójną przemoc, jak też i poza jej granicami. Wypada, abyśmy w dniu dzisiejszym oddali hołd im wszystkim.

Konstytucja 3 Maja, będąca dowodem mądrości jej twórców, umiłowania Ojczyzny, dojrzałości politycznej i gotowości do przedkładania spraw publicznych ponad indywidualne interesy różnych grup społecznych, czy stronnictw nie powinna być dla nas tylko ważnym epizodem naszych dziejów. Powinna być wciąż żywą lekcją patriotyzmu i odpowiedzialności za losy narodu, testamentem, którego realizacja jest zaszczytnym obowiązkiem żyjących współcześnie Polaków.

Nowoczesny patriotyzm to wiedza, praca i szacunek. Żyjący w XVI wieku Hetman Jan Zamoyski wypowiedział ponadczasowe zdanie –Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Historia niejednokrotnie udowodniła jego prawdziwość. Inny, żyjący dwa wieki później, wielki Polak Stanisław Staszic przypominał, że pierwszym obowiązkiem człowieka jest pracować. Tylko przez pracę staje się obywatelem użytecznym. Wszyscy znamy też stare polskie przysłowie, że bez pracy nie ma kołaczy.

Polska nie żąda dziś od nas daniny krwi. Polska potrzebuje dziś naszej pracy. Ale Polska potrzebuje dzisiaj także, i to w równej mierze, szacunku do pracy, płynącego z przekonania, że jest ona jedynym środkiem poprawy własnego losu i podstawową miarą wartości człowieka. Tylko społeczeństwo wychowane w duchu etosu pracy jest w stanie przetrwać dziejowe zawirowania i budować swoją przyszłość jako wolny i niepodległy naród. I nie istnieje w tej kwestii alternatywa, a jakiekolwiek próby ulegania pokusie szukania dróg na skróty to droga ku zatraceniu.

Drodzy Zebrani !

W tym roku pierwsze dni maja to dni wyjątkowe. Czcimy dziś rocznicę Konstytucji 3 Maja, wczoraj świętowaliśmy Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, a dwa dni temu obchodziliśmy 15 Rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Te dwa odległe w czasie wydarzenie są sobie jednak bardzo bliskie. Pamiętajmy, że Ustawa Rządowa z 3 Maja stawiała Rzeczypospolitą w pierwszym rządzie oświeconych państw, będąc pierwszą ustawą zasadniczą w Europie, a drugą na świecie. A zatem byliśmy wzorem dla innych nacji, pionierami nowoczesnych rozwiązań ustrojowych, promujących wartości stanowiące fundamenty dzisiejszej wspólnej Europy, jak demokracja, trójpodział władzy, tolerancja, współodpowiedzialność obywateli za losy państwa. Z dumą świętujmy więc dziś radośnie rocznicę tego wielkiego wydarzenia, na co dzień pamiętając o naszym wielkim wspólnym obowiązku, któremu na imię Polska.

Wiwat Konstytucja 3 Maja! Wiwat Najjaśniejsza Rzeczypospolita! Wiwat Zjednoczona Europa!

 

 

» Wyślij komentarz
Email (nie będzie widoczny)
Nazwa
Tytuł
Komentarz
 Pozostało znaków
» Brak komentarzy
Nie ma tu jeszcze komentarzy.