Blog

NOWA SZKOLNA NADZIEJA

Nareszcie! Po długim okresie oczekiwania, niepewności i wątpliwości, usłyszeliśmy wspólnie pierwszy dzwonek. Dzwonek, który pierwszego września oznacza nie tylko powrót do ław szkolnych, ale też powrót – oby - do normalnej edukacji, tj. z nauką odbywającą się stacjonarnie. Długo czekaliśmy, aby problemy z pandemią z Covid-19 odeszły i nigdy nie wróciły. Dziś wiemy, że tak nie będzie. Chciałoby się, żeby koronawirus nie miał mutacji. Czy tak się stanie? Lekarze nie mają wątpliwości. Tylko szczepienia mogą ograniczyć lub zniwelować rozprzestrzenianie się wirusa – to jednak temat na innego bloga.

Edukacja zaczyna funkcjonować – oby już tylko koncentrowała się na wyzwaniach, do których jest przyporządkowana. Myślę o przekazywaniu wiedzy, wychowaniu, poszerzaniu horyzontów czy zdobywaniu nowych umiejętności. Tworzeniu jakości i tożsamości, która w prostej linii może przyczynić się do urzeczywistnienia hasła „Dobry nauczyciel, nie boi się kiedy uczniowie go przerastają” – chodzi w tym przypadku o wiedzę.

Nowy rok szkolny, to niejako już tradycyjnie w Naszej Gminie czas nowych wyzwań. Kreujemy je na różnych obszarach. Każdy jej filar jest dla nas ważny. Jednak można się zgodzić z faktem, że w tej kategorii szkolna infrastruktura odgrywa niezwykle istotną rolę. Co roku przed pierwszym września, również w tym miejscu, prezentuję, co udało nam się zrealizować. Bardzo się cieszę, że również teraz mogę podzielić się dobrymi wiadomościami.

Coraz bliżej oddania jesteśmy historycznej inwestycji. Myślę o żłobku. Nie muszę mówić, jak ważna i potrzebna będzie to placówka. O jej utworzeniu mówiło się od dawna. Nie mogę się doczekać, żeby została zrealizowana. Jeżeli nic się nie zmieni, to cieszyć się z niej będziemy już za kilka miesięcy. To jednak nie wszystko. Warto też wspomnieć o rozbudowie przedszkola w Skrzyszowie. Będzie się mieściło częściowo na terenie szkoły podstawowej nr 1, a częściowo w nowo dobudowanej części, połączonej ze szkołą. To kolejny dowód, że rozwijamy Naszą Gminę i tworzymy jak najlepsze warunki do rozwoju. Pamiętajmy, że dostępność usług edukacyjnych jest niezwykle istotna. Na realizację tych zadań pozyskaliśmy wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz programu „Maluch+” w łącznej kwocie 3,81 mln złotych.

Na koniec, korzystając z okazji, pragnąłbym życzyć wszystkim z okazji rozpoczętego roku szkolnego, energii, radości i wielu sukcesów. Oby nowy rok szkolny był dla wszystkich owocny, pełen zapału i spełniania własnych celów. Wszystkiego dobrego!


 

Historia nowoczesnością pisana

 

Dziś o rzeczy ważnej, szybko przemijającej, ale mogącej na trwale zapisać się nie tylko w naszych wspomnieniach, czy sercach. Mowa oczywiście o historii. Nauczyciele narodów, skarbnicy doświadczeń – bo któż nie jest mądry po szkodzie, ale też ważnym drogowskazie.

„Historia jednego człowieka jest historią całej ludzkości” – Prawda? Ciężko nie zgodzić się z tezą, które na kartach jednej z książek Paulo Coelho można było wyczytać. Znakomicie odnosi się do jednej z naszych lokalnych bohaterek – Helenie Marusarzównej. To postać, której wielu mieszkańcom naszej gminy, a zwłaszcza Pogórskiej Woli przybliżać nie trzeba. Patriotka, sportsmenka, kurierka tatrzańska i żołnierka. Jej młode życie zostało tragicznie stracone w Pogórskiej Woli 12 września 1941 roku. Zanim do tego doszło była przetrzymywana w gestapowskich więzieniach, torturowana, ale pozostała niezłomna. Nie wydała żadnego ze swoich współpracowników. To wielka postać, która od wielu lat jest patronem szkoły w Pogórskiej Woli. W niej zawsze się  pamięta się o jej niezłomności, poświęceniu czy odwadze. To cechy, na które zwłaszcza w tych czasach zawsze jest zapotrzebowanie, to cnoty heroiczne, która potrzeba w poszukiwaniu autorytetów.

Helena Marusarz w Pogórskiej Woli jest nie tylko patronką szkoły, ale jest również związana z pomnikiem tragicznie rozstrzelanych w tych miejscu. To ważne miejsce na historycznej mapie nie tylko naszej małej ojczyzny, ale też całego regionu. Jest mi niezmiernie miło poinformować, że to miejsce zostanie odnowione. Dzięki temu jeszcze w bardziej godny sposób będzie nie tylko przypomniało o tragicznych wydarzeniach sprzed lat, ale też stworzy odpowiedni klimat do refleksji i zadumy, którą myślą przewodnią mogą być słowa Bertranda Russella „Historia świata jest sumą tego, czego można było uniknąć”.

O naszej bohaterce wkrótce nie tylko na nowo będzie przypomniał pomnik, ale też mural, który będzie właśnie niej poświęcony. Znajdzie się na ścianie szkoły w Pogórskiej Woli. Dzięki temu codziennie będzie mógł przybliżyć o jej dokonanych. To też dobry przykład jak nowocześnie, niestandardowo przekazywać wielkie postacie, ale też ich dorobek, życie. Cieszę się, że wkrótce będziemy mogli wkrótce się o tym przekonać i w taki sposób popularyzować szczytne cele i idee.

 


 

TRUDY EDUKACJI

Za nami koniec roku szkolonego, mocno pokiereszowanego przez pandemię. Czas próby, odpowiedzialności i wyrzeczeń. Okres, w którym bezpośredni kontakt z nauczycielem, poznanie edukacji i zgłębianie doświadczeń zastąpił ekran, klawiatura i program komputerowy. Na szczęście w ostatnich tygodniach „zdalność” zastąpiliśmy bezpośredniością. Uczniowie wrócili do szkolnych ławek, dzięki czemu mogli się spotkać z kolegami, nauczycielami i pobyć w lekcyjnych czterech ścianach, a nawet trochę w nich porozrabiać. ;-)

Każdy z nas ma nadzieję, że obostrzenia, także te związane z edukacją, znikną na dobre i pozostanie po nich wyłącznie wspomnienie. Na razie możemy temu mocno kibicować, zachęcając do zdrowego stylu życia, dbania o siebie, ale też szczepienia się. To, jak mówią naukowcy, najlepsza droga powrotu do normalności. A tego przecież każdy chciałby doświadczyć.

Odłóżmy na chwilę naukowo-sanitarne rozważania. Nie uciekajmy w przyszłość tworząc futurystyczne wizje. Cieszmy się teraźniejszością, ponieważ mamy do tego powody. W ostatni piątek czerwca ponownie miałem ogromną przyjemność uczestniczyć we wręczaniu stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. To kolejna edycja tego wydarzenia. W tym roku szkolnym stypendia otrzymało 150 uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych, w tym: 15 uczniów – za wysoką średnią i osiągnięcia; 24 uczniów – wyłącznie za osiągnięcia; 105 uczniów – wyłącznie za wysoką średnią ocen; 6 uczniów – stypendia z nominacji dyrektorów. Najniższe stypendium wyniosło 150 zł, a najwyższe 1220 zł. Na stypendia wydatkowano łącznie 40 070 zł.

Nasz trud nie idzie na marne. Wystarczy spojrzeć na wyniki egzaminu ósmoklasisty z 2021 roku. Gmina Skrzyszów wypadła w nich bardzo dobrze. Uczniowie z języka polskiego, angielskiego i matematyki wypadli lepiej na tle powiatu i województwa małopolskiego. Szczególnie uznanie budzi wynik z królowej nauk. Nasza średnia wyniosła 60 pkt, gdy w powiecie była na poziomie 49 pkt, w Małopolsce 52 pkt, a w kraju 47 pkt. Brawo! Niniejsze wyniki dobrze rokują dla tych młodych ludzi, ponieważ warto się uczyć i podnosić swoje umiejętności.

Zawsze powtarzałem, że inwestycja w edukację jest znakomitym sposobem budowania kapitału społecznego. To tworzenie wielkiego łańcucha wartości, ale też synergii rodziców, uczniów i nauczycieli. Tylko dzięki takiemu działaniu możemy tworzyć podwaliny pod nowoczesne, obywatelskie społeczeństwo, ukierunkowane na rozwój i tworzenie nowych wzniosłych idei.

Korzystając z okazji chciałbym bardzo serdecznie podziękować całej społeczności szkolnej, nauczycielom, personelowi pomocniczemu, uczniom i ich rodzicom za trud i poświęcenie. Wiem, że ten czas kosztował każdego z was wiele trudu i wyrzeczeń. Za to wyrażam wielką wdzięczność i uznanie.


 

230 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

 

Witaj majowa jutrzenko,
Świeć naszej polskiej krainie,
Uczcimy ciebie piosenką,
Która w całej Polsce słynie.

Witaj maj, piękny maj,
U Polaków błogi raj.

Te proste, ale jednocześnie zawierające olbrzymi ładunek emocjonalny, słowa odnoszą się do wydarzenia z naszej historii, które miało miejsce dokładnie 230 lat temu - uchwalenia Ustawy Rządowej, nazywaną przez potomnych Konstytucją 3 Maja. Sejm Czteroletni podjął wówczas heroiczną próbę ratowania, znajdującej na skraju przepaści Rzeczpospolitej Obojga Narodów, wprowadzając ją na drogę reform. Zniesiono paraliżujące państwo liberum veto i wolną elekcję, ustanowiono dziedziczną monarchię konstytucyjną, położono podwaliny pod stworzenie nowoczesnej administracji, podjęto kroki na rzecz powołania silnej i sprawnej armii, naprawy skarbu państwa, poprawy sytuacji wszystkich warstw społeczeństwa. Owa majowa jutrzenka rozpraszająca mrok beznadziei, powstrzymująca pęd ku samozagładzie, stawiała Polskę w pierwszym rządzie oświeconych państw, będąc pierwszą ustawą zasadniczą w Europie. Europa dostrzegła od razu doniosłość tego aktu i mądrość jego twórców. Markiz de Condorcet i Tomasz Paine uznali ją za dokument przełomowy, a Edmund Burke nazwał ją najczystszym dobrem publicznym, jakim kiedykolwiek obdarowano ludzkość.

Niestety, również nasi sąsiedzi rozumieli, jak ważna dla Polaków była Konstytucja 3 Maja i postanowili zdusić w zarodku owe skry wolności, zanim staną się pożogą, której nie da się już ugasić. Niecały rok po upadku Insurekcji Kościuszkowskiej, ostatniej zbrojnej próby ratowania gasnącej Ojczyzny, w październiku 1795, monarchowie Rosji, Prus i Austrii uzgodnili traktat, zgodnie z którym przeprowadzili ostatni, pełny rozbiór Rzeczypospolitej, nie tylko dla ugaszenia ostatniej iskry pożaru, który wybuchł w sąsiednim kraju, lecz także dla zapobieżenia, aby kiedykolwiek jeszcze z popiołów powstał nowy płomień, jak brzmiała argumentacja Katarzyny II. Jednak nie udało się naszym nieprzyjaciołom wymazać z pamięci Polaków przesłania Konstytucji Majowej. Przekazywane z pokolenia na pokolenie pozwoliło przetrwać nam, jako naród do chwili, gdy chwytając za oręż mogliśmy stanąć do walki o niepodległą Najjaśniejszą Rzeczpospolitą, a majowa jutrzenka stała się kamieniem węgielnym i dziedzictwem moralno -ideowym II RP.

Świętowanie Rocznicy Konstytucji 3 Maja nie było możliwe w czasach PRL, nie można było publicznie okazywać dumy z tego dziedzictwa. Dziś, przez chichot historii, znów nie możemy się wspólnie spotkać, by oddać cześć twórcom Konstytucji i ich wiekopomnemu dziełu, manifestując przy tym nasz patriotyzm. Jednak obecnie wrogiem nie jest zbrodnicza idea, a zbierający śmiertelne żniwo koronawirus, który sprawia, że dużo trudniej o radość i optymizm. Nasze myśli, pełne obaw o przyszłość, podążają raczej ku ofiarom wirusa, ku dramatycznym skutkom gospodarczym i ku kolejnym dniom życia w realiach epidemii, wymagającej od nas odpowiedzialności, dyscypliny, wyrzeczeń i cierpliwości. To trudne, ale wierzmy, że doprowadzi nas do lepszego (czytaj normalnego) jutra. Oby wkrótce to nastąpiło.

 

Szanowni Państwo, mimo tych niezbyt sprzyjających okoliczności okażmy dziś dumę i radość z bycia Polakiem. Zamanifestujmy naszą miłość do ojczyzny i szacunek do barw narodowych, a spoglądając na nasze pociechy pamiętajmy o słowach jednego z twórców Konstytucji 3 Maja Juliana Ursyna Niemcewicza - Wspominać młodzieży o dziełach jej przodków, dać jej poznać najświetniejsze Narodu epoki, stowarzyszyć miłość Ojczyzny z najpierwszymi pamięci wrażeniami, jest to nieomylny sposób zaszczepienia w Narodzie silnego przywiązania do kraju; nic już wtenczas tych pierwszych wrażeń, tych rannych pojęć zatrzeć nie zdoła, wzmagają się one z latami, usposabiając dzielnych do boju obrońców, do rady mężów cnotliwych.

 


 

Od funduszu do przedszkola

„Początek jest najważniejszą częścią pracy” stwierdził Platon, jeden z najważniejszych myślicieli zachodniej tradycji intelektualnej. To bardzo celne spostrzeżenie wielkiego filozofa ma przełożenie na każdą dziedzinę naszego życia, a więc również działalność samorządową.

Koncepcja, motywacja, wsparcie, stanowiące wstęp do realizacji zadań zajmują niezwykle istotne miejsce w każdym modelu zarządzania. Oczywiście trzeba pamiętać, że ważny jest nie tylko początek, ale również wytrwałość i dyscyplina, dzięki którym doprowadzamy sprawy do oczekiwanego finału. Dotyczy to również kwestii absorpcji środków zewnętrznych przez naszą gminę. Uważni czytelnicy mojego bloga z pewnością zauważyli, jak wiele dzięki tym środkom w naszym otoczeniu się zmieniło i nadal zmienia. Dziesiątki kilometrów dróg, chodników, sieci kanalizacyjno-wodociągowych, hala sportowa czy duże przedsięwzięcia społeczne nie miałyby szans na zaistnienia bez tej formy dofinansowania. Środki zewnętrzne to nie tylko strumień środków pieniężnych płynący przez agendy europejskie. To również fundusze dostępne w ramach innych budżetów. Jednym z nich jest Rządowy Funduszu Inwestycji Lokalnych, program, w ramach którego rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. Wsparcie jest bezzwrotne i pochodzi z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. To cenne źródło pomocy finansowej, szczególnie w obecnych czasach, kiedy musimy jeszcze bardziej skrupulatnie niż dotąd liczyć każdy grosz. A potrzeb przecież nie brakuje…

Dlatego cieszę się, że mogę Państwa poinformować, iż nasze starania zaowocowały pozyskaniem kolejnej dotacji, tym razem w wysokości 1,1 miliona zł, która w całości będzie przeznaczona na przebudowę i rozbudowę segmentu C Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie na sześciooddziałowe przedszkole. Warto przy tej okazji podziękować Panu Posłowi Wiesławowi Krajewskiemu, który osobiście zainteresował się wspomnianą inwestycją, wręczył też czek Pani Dyrektor Lidii Stach. Podziękowania składam również Pani Magdalenie Kopczyńskiej, Radnej Powiatu Tarnowskiego, za osobiste zaangażowanie i wsparcie na rzecz budowy nowego przedszkola. Pieniądze te wykorzystamy m.in. na powstanie zaplecza kuchennego, sal dla dzieci oraz windy dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zostanie zagospodarowany teren wokół placówki. Ta inwestycja, znacząco poprawiająca warunki opieki i edukacji najmłodszych jest ważnym elementem naszych działań prorodzinnych. Zawsze podchodzimy do tych zadań z wielkim zaangażowaniem, płynącym z przekonania o przyszłych wielopłaszczyznowych korzyściach, dlatego nadal będziemy szukać we wszystkich naszych miejscowościach w sferze oświaty elementów, które można jeszcze poprawić i konsekwentnie dążyć do realizacji naszych planów, z wykorzystaniem wszelkich możliwych źródeł finansowania.

 

 


 
Więcej artykułów…