Blog

W Nowym Roku nie zwalniamy

Hucznie, w gronie najbliższych, wesoło, serdecznie. Każdy z nas nieco inaczej, a zarazem bardzo podobnie witał nowy 2020 rok. Zwykle, po czasie szampańskiej sylwestrowo- noworocznej zabawy i radości z przeżytego kolejnego roku, w następnych dniach pojawiają się chwile refleksji, noworocznych postanowień, nowych nadziei. „Gdy Nowy Rok w progi, to stary rok w nogi”. To przysłowie uświadamia nam dobitnie, że czas biegnie nieubłaganie i należy jak najlepiej nim gospodarować, aby nie było dni, pod koniec których musielibyśmy za Swetoniuszem, z rozczarowaniem i smutkiem powiedzieć – Amici diem perdidi, czyli przyjaciele, zmarnowałem dzień.

Początek roku w naszej gminie to tradycyjnie już okres spotkań opłatkowych z naszymi seniorami. To znakomita okazja, nie tylko do złożenia życzeń i kolędowania, ale przede wszystkim zetknięcia z życiową mądrością, drogowskazem i fundamentem naszych wspólnych sukcesów. To przecież rodzice i dziadkowie są najczęściej najlepszym motorem naszych działań, mobilizując nas, wspierając, dając nadzieję, jednocześnie będąc ostoją zdrowego rozsądku, latarnią, pozwalającą dotrzeć do brzegu, mimo ciemności nocy i wzburzonych fal naszych ludzkich losów. Każda, płynąca z głębi serca uwaga, podpowiedź to bezcenna pomoc, która przynosi nam szczęście i powodzenie. Zawsze podkreślam, że powinniśmy o tym pamiętać i być wdzięcznym naszym seniorom, czerpiąc pełnymi garściami z ich doświadczenia, jak zresztą czynił człowiek od zarania swoich dziejów, ceniąc głos rad starszych.

Nowy rok to też nowe decyzje, nie zawsze łatwe, ale konieczne. Podobnie, jak w wielu gminach naszego kraju, również u nas nie uniknęliśmy podwyżek opłat za wywóz śmieci. Przewidując ich wzrost staraliśmy się przejść przez ten proces jak najmniej dotkliwie dla naszych mieszkańców. Myślę, że nam się to udało, gdyż wysokość opłat obowiązujących w roku bieżącym jest najniższa spośród okolicznych gmin. Jest to efektem przyjętej przez nas strategii. Negocjacje w tej sprawie rozpoczęliśmy kilka miesięcy temu, wyprzedzając tym samym informacje o płacy minimalnej, czy ustawie monitorującej wysypiska. To pozwoliło nam uniknąć potencjalnych argumentów uzasadniających konieczność wyższych cen. Głęboko wierzę, że nasze starania spotkają się z Państwa zrozumieniem, aczkolwiek rozumiem, że każda podwyżka to uszczuplenie domowego budżetu, zwłaszcza w sytuacji gwałtownie rozpędzającej się inflacji. Chciałbym, żeby było ich jak najmniej, a to wymaga wielu szeroko zakrojonych działań.

W nowy 20202 rok wchodzimy podobnie, jak przez ostatnie 9 lat muzycznym akcentem, nie obniżając również w tym roku poprzeczki. Gwiazdą Jubileuszowego 10 Koncertu Charytatywnego będzie prawdziwa diva polskiej sceny muzycznej, o niesłabnącej od dekad popularności i silnej pozycji na rynku koncertowym - Maryla Rodowicz, laureatka wielu nagród i uczestniczką wielu polskich i światowych festiwali muzycznych. W jej dorobku artystycznym znajdziemy ponad 2000 piosenek. Myślę, że chyba nic więcej na ten temat mówić nie trzeba ;)

Już dziś wszystkich bardzo serdecznie zapraszam na to wydarzenie, do szkoły w Skrzyszowie w najbliższą niedzielę 26 stycznia. Niech ciepło naszych gorących serc ponownie ogrzeje zimny styczniowy wieczór.

 


 

Plan finansowy

W Warszawie niedawno rozpoczęła się kolejna kadencja parlamentu. Wraz z ukonstytuowaniem się ciał ustawodawczych nowe rozdanie objęło również ławy rządowe. Obserwujemy te wydarzenia z oddali, jednak ze świadomością, że mają one wpływ na nasze życie i funkcjonowanie naszej lokalnej wspólnoty, a więc również na nasz budżet gminny, o którym, jak zwykle pod koniec roku, chciałbym powiedzieć kilka słów.

W konstruowaniu budżetu, zawsze warto kierować się stałymi zasadami. Należy wykazać się odpowiedzialnością i pragmatyzmem, jednocześnie wsłuchując się w potrzeby mieszkańców. Przyszłoroczny budżet dla gminy Skrzyszów określiłbym mianem umiarkowanie optymistycznego. Widać to po planowanych wydatkach i związanych z nimi inwestycjach. W 2020 roku ponad 6 milionów złotych zamierzamy przekazać na kolejne etapy infrastruktury wodociągowej i sanitarnej. Prawie 3 milionów złotych planujemy przekazać na poprawę bezpieczeństwa i związane z tym zadaniem remonty dróg, budowę chodników i oświetlenia w każdym sołectwie. Jak co roku największą pozycję po stronie wydatków stanowić będzie oświata. A skoro mówimy o oświacie, jedną z długo oczekiwanych inwestycji będzie rozbudowa sześciodziałowego przedszkola z zapleczem kuchennym w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie. Nie zapominamy również o działaniach proekoleogicznych, których konieczność jest coraz powszechniej rozumiana i akceptowana, ponieważ każdy z nas chce żyć zdrowo i cieszyć się czystym powietrzem. A ekologia i zdrowy tryb życia idą w parze z aktywnością fizyczną i choć w tym zakresie w ostatnich latach sporo zrobiliśmy w przyszłym roku wciąż nie zamierzamy spoczywać na laurach. Dotyczy to m.in. rozbudowy zaplecza sportowego na terenie boiska w Ładnej , czy projektu budowy hali sportowej w Szynwałdzie. Cieszę się również, że w 2020 roku w każdym z naszych sołectw wykonamy zadania związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej.

Przedstawione powyżej pozycje budżetowe to jedynie ogólny zarys naszego gminnego planu finansowego na rok 2020. W trakcie roku podlega on wielu zmianom i aktualizacjom uwzględniającym pozyskane dofinansowań jak również bieżące potrzeby. Niezmiennie od lat priorytetem jest stawianie na rozwój naszej małej ojczyzny i pomyślność jej obywateli. W związku z tym przedstawiam krótki, energetyczny filmik, prezentujący naszą aktywność na wielu płaszczyznach, wynikających m.in. z naszej sprawności w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.


 

Obchody Święta Niepodległości

11 listopada 1918 roku we Francji zostało podpisane zawieszenie broni między państwami ententy a Niemcami. Wielka Wojna dobiegła końca. W Warszawie Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem. Nad Polską zaświeciła jutrzenka swobody. Cztery pokolenia Polaków marzyły o niepodległości, walczyły za nią, ginęły. Piąte doczekało tej wspaniałej chwili, której 101 rocznicę dziś świętujemy.

Zanim jednak ziściło się to wielkie marzenie Polaków przez 123 lata niewoli krew bohaterskich synów naszego narodu, niezachwianie wierzących, że jeszcze Polska nie zginęła zapisywała tragiczne karty naszej historii. Odnajdziemy na nich między innymi ostatnią próbę ratowania gasnącej Ojczyzny podczas Insurekcji Kościuszkowskiej, czy dramatyzm powstań listopadowego i styczniowego. Choć zrywy te skończyły się klęską militarną stały się zaczynem odrodzenia polskiej państwowości, hartowały polskie dusze, rozniecały patriotyczne iskry. Dzięki przywiązaniu do narodowej tradycji, kultury i wiary ojców, stanowiącemu niewyczerpane źródło polskości, możliwe było odrodzenie Rzeczypospolitej w chwili najważniejszej próby, gdy zwaśnione państwa zaborcze rozpętały pożogę wojny światowej. Z popiołów starego porządku, niczym feniks, mogła odrodzić się wówczas wolna i niepodległa Polska. Mogła, dzięki krwi przelanej przez jej synów, ale także dzięki dojrzałości i mądrości przywódców, którzy potrafili się wzbić ponad podziałami, ponad osobistymi animozjami i w sprawach żywotnych dla narodu i państwa mówić jednym głosem. Ogromną pracą udało się wówczas połączyć ziemie trzech zaborów, tak różne pod względem rozwoju, infrastruktury, czy mentalności. Był to tytaniczny wysiłek, który zrodził II Rzeczpospolitą, bez której nie byłoby dzisiejszej Polski.

I wydawać by się mogło, że ponad wiek niewoli i świadomość przyczyn utraty niepodległości oraz ceny, jaką trzeba było zapłacić za jej odzyskanie, będą wystarczająco wstrząsającym doświadczeniem, przemawiającym dobitnie do wyobraźni, pozwalającym uniknąć popełniania tych samych błędów. Niestety, szybko okazało się jak krótka i zawodna jest ludzka pamięć. Przedkładanie partykularnych partyjnych interesów, czy osobistych niechęci nad dobro państwa, rozdmuchane ambicje, skrajny radykalizm który wyklucza kompromis, arogancja-rodząca przekonanie o własnej nieomylności i jedynej słuszności, brak szacunku do współobywateli zaczęły stopniowo przepełniać polskie życie polityczne. Krótka chwila otrzeźwienia, jaką przyniosło bolszewickie zagrożenie, ponownie pokazała, że przeciwnicy polityczni mogą jednak współpracować w imię dobra Państwa w rządzie jedności narodowej. Niestety ówcześni politycy nie potrafili wyciągnąć z niej lekcji. Efektem były rosnące podziały w społeczeństwie, zabójstwo Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, bratobójcze walki dawnych towarzyszy broni w maju 1926 roku i wykopanie na lata przepaści między rodakami!

Drodzy Zebrani !

 

Kto sieje wiatr zbiera burzę. Któż z nas nie zna tego przysłowia? Ale czy pamiętamy o nim na co dzień? Czy tu i teraz, w 2019 roku, w naszej wolnej Ojczyźnie robimy wszystko, aby zastopować toczenie się błędnego koła historii, powstrzymać opętańczy taniec, w którym zatraca się trzeźwy osąd i właściwą hierarchię wartości, w którym do głosu dochodzą coraz bardziej skrajne, wyniszczające emocje? Jaką dziś drogę w przyszłość wybieramy dla siebie i przyszłych pokoleń Polaków?

Święty Jan Paweł II, który doświadczył tragedii wojny i traumy utraty niepodległości nawoływał -Nie chciejcie Ojczyzny, która was nic nie kosztuje! Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”

Musimy pamiętać, że wolność narodu jest rzeczywistością dynamiczną, nietrwałą, ulegającą zmianom i związaną z kondycją ducha narodu. Wolność swą naród może umacniać, ugruntowywać albo ją utracić. Nie dzieje się to z dnia na dzień. To proces, który narasta powoli. Albo naród miłuje Ojczyznę, ceni sobie wolność i czyni wszystko, by ją zachować, albo zapomina o Ojczyźnie, lekceważy wolność i marnotrawi wysiłek i ofiary wielu pokoleń!

Na podstawie doświadczeń z naszej gminy jestem przekonany, że dziś wciąż możliwe jest w naszym kraju wznoszenie się ponad podziałami w sprawach najistotniejszych, spoglądanie dalej niż czubek własnego nosa, zgodna praca dla wspólnego dobra.

 

Szanowni Państwo !

Przykładem poczucia przez lokalną społeczność wspólnoty przeszłości, teraźniejszości i przyszłości stanowi sołectwo Ładna, goszczące dziś uczestników gminnych obchodów Święta Niepodległości.

Ładna, będąca początkowo przysiółkiem Skrzyszowa, jako miejsce, z którym graniczy Pogórska Wola pojawiła się w XIX-wiecznym „Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”. Jej administracyjna historia rozpoczyna się 25 października 1949 roku, kiedy wojewoda krakowski wydał rozporządzenie, mówiące o utworzeniu gromady Ładna.

Rozwój miejscowości nabrał tempa od lat sześćdziesiątych. Powstało wówczas kółko rolnicze, konie zaczęto zastępować ciągnikami, a w gospodarstwach pojawiły się maszyny rolnicze. To okres kiedy w wielu domach rozbłysło światło oraz pojawiły się pierwsze anteny telewizyjne. W wigilię 1970 w szkole zainstalowano pierwszy telefon. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku został powołany Społeczny Komitet Rozbudowy Szkoły w Ładnej, na którego czele stanął Pan Czesław Boruch. Dzięki zaangażowaniu komitetu i oddaniu mieszkańców już w 1986 roku został oddany do użytku nowy budynek szkoły. Na prośbę mieszkańców komitet nie rozwiązał się, ale rozpoczął prace nad budową sali gimnastycznej, która została oddana do użytku najmłodszych mieszkańców miejscowości w 1995 roku. Lata osiemdziesiąte to również okres powstania komitetu, którego celem było utworzenie nowej parafii i budowa kościoła. Na jego czele stanął wówczas na krótko Julian Tchoń a następnie Józef Sysło.

Dziś Ładna w pełni zasługuje na swoją nazwę. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców i gminy pięknieje z dnia nadzień, w pełni wykorzystując szansę, jaką stwarza sąsiedztwo Tarnowa, stając się miejscem coraz bardziej bezpiecznym, przyjaznym, z którym wiąże swoją przyszłość coraz więcej osób.

 

Drodzy Państwo !

 

Świętujmy dziś radośnie Święto Niepodległości, a pamiętając słowa Cypriana Kamila Norwida, że Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek, manifestujmy swój patriotyzm, nie tylko od święta. Pracujmy w zgodzie dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, uczmy już od najmłodszych lat miłości do Niej. Dzięki temu będziemy państwem silnym, z którym będą się liczyć inne narody, a składając dziś hołd naszym przodkom za dar wolności pamiętajmy, że powinnością nas wszystkich jest zachowanie jej dla pomyślności obecnych i przyszłych pokoleń.

 


 

Wysoko w rankingach dzięki zgodnej współpracy

Za nami kolejne wybory do parlamentu. Opada powoli kurz politycznej batalii, wyciszeniu ulegają wyborcze emocje, znamy już nazwiska posłów i senatorów IX kadencji Sejmu RP. Warto z zadowoleniem odnotować wzrost świadomości obywatelskiej naszych rodaków, wyrażony w najwyższej od 1989 roku frekwencji wyborczej. Do dowód zrozumienia, że nasz głos ma realny wpływ na przyszłość naszą, naszych najbliższych i naszej Ojczyzny oraz w pełni świadomego korzystania z uprawnień do współdecydowania o losach Polski, jakie daje nam demokracja. Pamiętajmy o tym również przy okazji następnych wyborów, że w ustroju demokratycznym nieobecni przy urnach nie mają racji.

Koincydencja dat sprawiła, że w tym roku wybory usunęły nieco w cień bardzo ważne święto, jakim jest Dzień Edukacji Narodowej. Dla mnie to zawsze doniosłe wydarzenie, które przypomina, że wiedza to największy kapitał jakim człowiek dysponuje, a oświata to inwestycja z najwyższą stopą zwrotu, zarówno dla poszczególnych osób, jak i dla całych społeczności. Dlatego nie należy szczędzić środków na kształcenie naszych dzieci, które już niedługo będą zapisywać kolejne karty naszych dziejów. O tym czy będą to wspaniałe karty nowoczesnego, szanowanego na arenie międzynarodowej państwa dobrobytu, czy karty, o których potomni będą starali się milczeć decyduje się właśnie teraz, w naszych placówkach oświatowych, co dobitnie pokazuje, jak odpowiedzialną i wymagającą jest praca nauczyciela i dlaczego należy się za nią szacunek i odpowiednia gratyfikacja.

Warto przy tej okazji spojrzeć na wyniki ostatnich egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasisty, będące powodem do dumy i potwierdzeniem, że w gminie Skrzyszów na edukacji nie oszczędzamy. W roku szkolnym 2018/2019 zajęliśmy 26 miejsce w Małopolsce na 182 gminy, a w powiecie 1 miejsce na 16 gmin! Ten znakomity wynik pokazuje słuszność naszej gminnej polityki oświatowej, dzięki której kończący nasze szkoły uczniowie wyruszają odpowiednio przygotowani do podjęcia wyzwań, jakie niesie dorosłe życie.

Powodów do satysfakcji mamy zresztą więcej i nie dotyczą one wyłącznie edukacji. Redakcje Dziennika Polskiego i Gazety Krakowskiej ogłosiły właśnie Ranking Gmin Małopolski 2019. To inicjatywa realizowana od 2010 roku, której celem jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem rozwoju społeczno-gospodarczego. W tej kategorii zajęliśmy w powiecie tarnowskim 2 miejsce na 16 gmin. W kwestii wydatków bieżących na administrację publiczną uplasowaliśmy się na 4 miejscu w województwie na 182 gminy(oczywiście 1 miejsce w powiecie)! To znaczy, że środki, którymi dysponujemy są racjonalnie wydawane i odpowiednio lokowane. Nasze wszechstronne inicjatywy są realizowane między innymi w sektorze usług, przedsiębiorczości, czy gospodarki komunalnej. Jest to w prostej mierze realizacja naszych przedwyborczych założeń programowych, których celem miał być rozwój naszej lokalnej ojczyzny.

Podsumowując ranking chciałbym podziękować współpracującym ze mną radnym, sołtysom, pracownikom urzędu, jednostek pomocniczych oraz wszystkim zaangażowanym w działalność na rzecz naszej lokalnej społeczności, za ich pracę i zaangażowanie, które przynoszą tak wspaniałe efekty. Liczę, że nadal wspólnie będziemy kroczyć drogą rozwoju naszej gminy, na czym korzystać będą jej mieszkańcy.

 

 


 

O strategii powiatu słów kilka

Każda odpowiedzialna władza samorządowa powinna podejmować działania, mające na celu poprawę jakości życia danej społeczności, zarówno w chwili obecnej, jak i w perspektywie następnych pokoleń. Ten proces rozpoznawania aktualnych lokalnych potrzeb i ich zaspakajania, z jednoczesną troską o przyszłe pokolenia, nosi nazwę zrównoważonego rozwoju. Innymi słowy zaspokajamy obecne potrzeby mieszkańców, jednocześnie starając nie umniejszać szans przyszłych pokoleń za zaspokojenie ich własnych potrzeb.

Aktualnie tworzona jest Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Tarnowskiego na lata 2020-2030. Chciałbym przedstawić Państwu kilka projektów i kierunków działań, które moim zdaniem odpowiednio definiują potrzeby w rożnych dziedzinach życia społecznego nie tylko w gminie Skrzyszów, ale i pozostałych gminach powiatu tarnowskiego. Uważam, że we wspomnianym powyżej dokumencie powinny się znaleźć następujące zadania:

Budowa drogi powiatowej na terenach gmin Skrzyszów – Ryglice, która połączy drogę krajową nr 94 z istniejącymi i planowanymi terenami inwestycyjnymi. To inwestycja, która odpowiada na oczekiwania mieszkańców i przedsiębiorców regionu. Realizacja projektu przyczyniłaby się do wzrostu konkurencyjności regionu, mogłoby zwiększyć jego atrakcyjność i stworzyć warunki do wykorzystania jego wysokiego potencjału. Przedsięwzięcie to skróci dojazd do węzła autostrady A4 oraz spowoduje przeniesienie części ruchu drogowego z drogi nr 1357K, która stanowi obecnie główne połączenie Tarnowa z południowo-wschodnią częścią powiatu.

Kolejny wniosek, która moim zdaniem powinna zawierać strategia jest rozbudowa powiatowej platformy dystrybucji E-usług wewnątrzadministracyjnych. Zaplanowany projekt polegałby na integracji systemów teleinformatycznych zainstalowanych i pracujących w gminach powiatu tarnowskiego z systemem teleinformatycznym, pracującym w powiecie. Zasadniczym jego celem jest rozszerzenie funkcjonalności systemów gminnych oraz systemu powiatowego w taki sposób, aby wymiana danych pomiędzy systemami była realizowana automatycznie za pomocą e-usług, co będzie bardzo dużym ułatwieniem dla gospodarki i mieszkańców.

W swoich działaniach samorząd powiatowy powinien podejmować również działania proekologiczne. Dlatego warto zastanowić się nad budową biogazowni oraz montażem ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy Skrzyszów. Nowatorski w naszym regionie projekt zakłada produkcję biogazu z trawy, kiszonki z traw, słomy, plew, kukurydzy i obornika. Substancja ta może być wykorzystana do wytworzenia energii elektrycznej lub paliwa napędowego.

W zakres działań proekologicznych wpisuje się również inne cenne przedsięwzięcie. Wykonanie systemów do gromadzenia wody deszczowej na terenie indywidualnych gospodarstw domowych powiatu tarnowskiego. W ramach projektu przewiduje się budowę podziemnych zbiorników, studni chłonnych, ogrodów deszczowych lub wolnostojących zbiorników na wody opadowe z dachu,w granicach własnej nieruchomości chętnych mieszkańców powiatu tarnowskiego. Mała przydomowa retencja ma na celu ochronę środowiska naturalnego. Wpływa pozytywnie na zmniejszenie ryzyka powodzi, podtopień i suszy. To poprawa lokalnego mikroklimatu, utrzymanie wód gruntowych, a przede wszystkim ograniczenie wykorzystywania wody pitnej.

Jestem głęboko przekonany, że realizacja przedstawionych propozycji przyczyni się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców dziś jak i w przyszłości, dlatego powinny one zostać uwzględnione w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Tarnowskiego na lata 2020-2030.

 

 


 
Więcej artykułów…