Piszą o mnie...
 • Gmina Skrzyszów - Czas ważnych decyzji
 • Wójt Kiwior wśród najlepszych
 • Turniej szachowy
 • Wspólna praca
 • VI Koncert Charytatywny
 • "Jesteśmy edukacyjnym liderem"
 • "Jesteśmy edukacyjnym liderem cd.."
 • Byliśmy tu razem...
 • Z bloga "Nowy rok z nowym budżetem"
 • Samorządowcy u Komendanta
 • Absolutorium u wójta
 • Dożynki2015
 • Duże pieniądze z licytacji
 • Puchar wójta pozostał w Skrzyszowie
 • Halowa piłka nożna....
 • Ania Wyszkoni zaśpiewała....
 • Marcin Kiwior....
 • Obroni nas przed wodą
 • Suche poldery, wały i zbiorniki retencyjne
 • Maja pomysł na to, jak okiełznać Wątok
 • Zagrali"Pectus" i "Przystanek mrówkowiec"
 • Technika w nowej sali
 • Medale za długoletnie pożycia
 • Turniej Orlika
 • Święto patrona
 • Oddali hołd obrońcom ojczyzny
 • Absolutorium dla wójta gminy
 • Otwarcie zmodernizowanych dróg
 • Uroczyście otwarto dwie drogi
 • ........
 • Na dwóch kółkach
 • Zagrają, by przypomnieć Andrzeja Grubbę
 • Nowy sprzęt dla Policji
 • Piknik Muzyczny "Stacja Niebo"
 • Turniej halowej piłki nożnej
 • Uroczyste obchody 35-lecia Koła Pszczelarzy w Skrzyszowie
 • ....
 • Małopolskie Wektory współpracy
 • Wójt Skrzyszowa odznaczony
 • Turniej piłki ręcznej
 • IV Koncert Charytatywny w Skrzyszowie
 • Debata społeczna o bezpieczeństwie
 • Zbliżenia 2014
 • Gazeta Sołecka
 • Pomnik Patrona
 • Dzień Dziecka w Gminie Skrzyszów
 • Stypendia rozdane
 • "Luks" z pucharem
 • Fundusze z "kulturą"
 • Pierwsze dni nowej władzy
 • Będziemy korzystać z nadarzających się możliwości
 • Stawiamy na rozwój
 • "Trwają prace nad regulacją Wątoku.."
 • Powstał klub historyczny
 • Gmina Skrzyszów zajęła II miejsce w Małopolsce
 • Wezmą Wątok w karby od źródła po ujście
 • Kosztów napraw wcale nie wziąłem z kosmosu
 • Inwestycje, łatanie budżetu i potok Wątok
 • Zbiornik nie powstał by bez dużego zaangażowania wielu ludzi i instytucji
 • Samorząd blisko mieszkańców
 • Powodzie mniej groźne
 • Odznaczenia dla najlepszych
 • Edukacyjna Gmina
 • To rok rekordowych inwestycji
 • Starosta przekazał kontenery na wodę
 • Najlepsi wójtowie i burmistrzowie
 • W tym roku ruszy budowa zbiorników retencyjnych
 • Trójporozumienie
 • Całą gmina świętowała
 • Centra wsi pięknieją
 • Chcą wybrać swoja radę
 • Skrzyszów
 • Skrzyszów będzie miał uniwersytet
 • Stypendia dla najzdolniejszych
 • Suche poldery, wały i zbiorniki retencyjne
 • Unia wspiera kolejne projekty w Skrzyszowie
 • Rozwój i postęp.
 • Zbiornik Skrzyszów już za dwa lata.
 • Zbiornik stłumi strach przed powodziowa falą
 • „Łzy” na szczytny cel
 • To rok rekordowych inwestycji
Dodaj do ulubionych
Wizyty
.............................

Ogółem wizyt:
liczba: 525 330

Blog

Czyste powietrze i społecznicy

Kwiecień. Czas, gdy przyroda coraz śmielej budzi się z zimowego snu oraz czas Świąt Wielkanocnych, pamiątki odkupieńczej śmierci Pana Jezusa, a zarazem Jego pełnego chwały Zmartwychwstania, niosącego nową nadzieję dla każdego człowieka. To również okres, w którym sporo się dzieje w naszej małej ojczyźnie.

Intensywna praca, zwieńczona oczekiwanym wynikiem, stanowi dla mnie silny impuls motywacyjny do jeszcze większego wysiłku. Poza tym, jak pisał ojciec współczesnej ekonomii Adam Smith, to właśnie praca jest źródłem bogactwa narodów. Bogactwo to przede wszystkim zamożność naszych portfeli. Ale nie tylko. To także nasz lokalny produkt gminny brutto. Składa się na niego wiele elementów. To dobrze wyposażone szkoły, jakość i gęstość sieci dróg, plany zagospodarowania przestrzennego, a nawet czystość powietrza. Warto zatrzymać się przy ostatnim zagadnieniu, poświęcając mu chwilę refleksji. Nie bez powodu. Jakość powietrza jakie wdychamy do płuc ma olbrzymi wpływ na stan naszego zdrowia. Niestety, nie tylko z moich obserwacji wynika, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak szkodliwe dla nich, dla ich najbliższych i dla środowiska naturalnego jest ogrzewanie domów niewłaściwymi piecami, często z wykorzystaniem fatalnej jakości opału. W naszej gminie tej sprawie poświęcamy coraz więcej uwagi i coraz więcej robimy w kierunku czystego powietrza nad naszymi miejscowościami. Gorąco zachęcam do poważnego potraktowania problemu jakości powietrza i skorzystania z programu wymiany pieców. Ale nowy piec to nie wszystko. Jego wymiana nie przyniesie oczekiwanych dla środowiska korzyści bez zmiany sposobu ogrzewania. Warto zatem zastanowić się na ogrzewaniem gazem, lub dobrej jakości węglem. Zdaję sobie sprawę, że są osoby sceptycznie podchodzącego do tego tematu. Wiem, jak silna bywa pokusa oszczędzania i szukania tańszych rozwiązań. Pamiętajmy jednak, że to pozorne oszczędności. Poważne schorzenia, których przyczyną są zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu to nie tylko dużo większe wydatki, ale przede wszystkim osobiste i rodzinne tragedie. Dlatego gorąco do Państwa apeluję: świećmy dobrym przykładem na naszych ulicach, podwórkach, w sołectwach, przysiółkach ! Czyste powietrze jest nieodzownym warunkiem zdrowia ! Nie tylko naszego. Również naszych dzieci. Pomyślmy o tym, jaką chcemy zgotować im przyszłość. Czyste środowisko naturalne, czy choroby, cierpienie i krótsze życie, będące konsekwencją toksycznych wyziewów z kominów?

Zdrowie było również jednym z tematów poruszanym podczas wiosennych spotkań wiejskich, ale oczywiście nie jedynym. Zawsze chętnie w nich uczestniczę. Każde z nich coś wnosi do mojej wiedzy o ludziach, którzy mieszkają w naszej gminie, ich życiu codziennym i problemach. Ich wartość wypływa też z faktu, że to spotkania z ludźmi na ich terenie, a to zawsze sprzyja szczerości i większej śmiałości w artykułowaniu oczekiwań, próśb, czy cennych uwag. Konsekwencją tych rozmów są kolejne projekty i inwestycje. Zawsze podkreślam, że moja praca, to misja i służba lokalnej społeczności, a istotnym elementem tej służby jest umiejętność wsłuchiwania się w potrzeby mieszkańców. Budujące dla mnie są poziom dyskusji i autentyczne zaangażowanie ludzi w losy swojej małej ojczyzny. Owszem zdarzają się bardziej emocjonalne wystąpienia, ale, jak sądzę, to właśnie dowód wielkiej wagi przykładanej do poruszanych zagadnień.

„Człowiek własną pracą i wysileniem do wszystkiego dojść może” pisał kiedyś Adam Mickiewicz. Opuszczałem zebrania wiejskie z przekonaniem, że z tak oddanymi społecznikami możemy w naszej gminie zdziałać jeszcze wiele dobrego.


 

Szanowni Państwo, drodzy Mieszkańcy gminy Skrzyszów!

Za nami połowa kadencji samorządowej w naszej gminie. Zgodnie z tradycją przygotowaliśmy krótkie  podsumowanie najważniejszych przedsięwzięć zrealizowanych w latach 2015-2016. Zrobiliśmy to po to, by z jednej strony uzmysłowić Państwu oraz nam w urzędzie, skalę podjętych działań, a z drugiej zobaczyć, ile jeszcze przed nami ciężkiej pracy.

Jak pokazuje lektura tego specjalnego wydania Echa Gminy, w każdym sołectwie działo się dużo. Nie zabrakło inwestycji w infrastrukturę, oświatę, opiekę społeczną i medyczną, kulturę i sport. Co istotne, zdołaliśmy na sporą część z tych inwestycji uzyskać zewnętrzne dofinansowanie, co pozwoliło odciążyć budżet.

Mógłbym tu wymieniać po kolei działania i zmiany, do jakich doszło, ale o tym przekonacie się Państwo sami czytając poniższe wydawnictwo. Kończąc chciałbym podziękować wszystkim mieszkańcom naszej gminy, społecznikom, przedsiębiorcom, druhom z OSP, duchowieństwu, sołtysom, radnym, radnym młodzieżowym za współpracę.

Bez Was nie bylibyśmy w stanie zrealizować naszych zamierzeń. Dziękuję w imieniu pracowników Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych oraz swoim własnym.

Zobacz Echo Gminy...


 

Kolejne inwestycje w sieć wodociągowo- kanalizacyjną

Zasobność i powodzenie gmin zależą od wielu czynników. Na jedne, jak na przykład korzystna lokalizacja, nie mamy wpływu, inne, jak rozwój infrastruktury (transportowej- czyli gęstość sieci dróg i ich jakość; technicznej - czyli wodociągi, kanalizacja, elektryfikacja i gazyfikacja; społecznej, czyli budynki użyteczności publicznej), czy poziom edukacji leżą między innymi w gestii działań samorządu terytorialnego. Można więc powiedzieć, że faktyczny wpływ na nie ma lokalna społeczność, wybierająca swoich przedstawicieli do władz samorządowych, weryfikująca świadomie swoje decyzje przy urnach co 4 lata.

Człowiek, wykorzystujący osiągnięcia postępu technicznego, dla własnego bezpieczeństwa i wygody, musi siłą rzeczy ingerować w środowisko naturalne. Chodzi jednak o to, żeby te ingerencje były ograniczone do niezbędnej konieczności, z jak najmniejszą szkodą w dla otoczenia. Aby starać się żyć w symbiozie z naturą, której przecież częścią jesteśmy. Mam to zawsze na względzie, przystępując do planowania i realizacji bardzo ważnych dla mieszkańców, a co za tym idzie i dla samorządu, inwestycji. Zawsze dążymy do osiągnięcia kompromisu pomiędzy zaspokojeniem potrzeb ludzi, a minimalizowaniem wpływu na środowisko. Często to niełatwe zadanie, zwłaszcza w przypadku zakrojonych na szeroką skalę, a szczególnie ważnych dla mieszkańców inwestycji, takich jak wodociągi, czy kanalizacja. Prowadzą one do awansu cywilizacyjnego naszych miejscowości, przynosząc dla społeczności zyski natychmiastowo namacalne, w związku z poprawą jakości życia, jak i zyski mniej odczuwane, czy czasem nawet nieuświadamiane, ale równie ważne, zarówno dla poszczególnych osób, jak i dla gminy. Działki z wykonanymi przyłączami wodno-kanalizacyjnymi zwiększają swoją wartość oraz podnoszą atrakcyjność osiedleńczą i inwestycyjną terenów. To wymierne korzyści dla wszystkich mieszkańców.

W gminie Skrzyszów od wielu lat, realizowane są tzw. „inwestycje ziemne”, czyli rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. To prace od lat zajmują ważne miejsce w naszym budżecie, dzięki czemu systematycznie poszerzamy krąg osób, mogących korzystać z tych osiągnięć cywilizacji. Cieszę się, że mogę przekazać dobre wiadomości dla kolejnych mieszkańców naszej gminy, tym razem z Pogórskiej Woli i Szynwałdu. Właśnie otwarliśmy przetarg na wykonanie kanalizacji w przysiółku Poskle w Pogórskiej Woli. Wstępnie szacowane koszty tego przedsięwzięcia wynoszą 5,25 mln złotych. To olbrzymia kwota, która będzie współfinansowana z WFOŚ. To nie wszystko. W planach mamy dalsze działania. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie kanalizacji dla przysiółka Wielkie Pole w Pogórskiej Woli. Złożyliśmy też wniosek i wstępnie zostały przydzielone środki na wodociąg w Szynwałdzie. Projektowany będzie kolejny etap wodociągu na Wielkie Pole oraz kanalizacji i wodociągu na Żurawieniec. Przygotowywanie dokumentacji dla tych części Pogórskiej Woli powinniśmy zakończyć na przełomie roku 2017 i 2018. Zdaję sobie sprawę z ogromu prac jakie przed nami, ale dzięki współpracy z Tarnowskimi Wodociągami wierzę, że uda nam się pokonać wszelkie pojawiające się trudności. Kończymy także dokumentację na kolejną część wodociągu w Kątach na granicy Szynwałdu i Pogórskiej Woli.

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna usytuowana jest głównie w ziemi, a zatem nie są to inwestycje spektakularne, w widoczny sposób, trwale zmieniające otoczenie. Jest ich jednak naprawdę dużo, są kosztowne, pracochłonne i niezwykle ważne, a przy ich realizacji konieczne jest zrozumienie ze strony mieszkańców. Część z planowanych sieci przebiega przez ich pola i podwórka. Zdajemy sobie sprawę z uciążliwości tych prac. Robimy jednak wszystko, aby były jak najmniej kłopotliwe, prosząc o wyrozumiałość i cierpliwość, mając na względzie przyszłe korzyści, które pojawią się po zakończeniu tych przedsięwzięć. 


 

Kolejny ważny krok

Sprawy wychowania i edukacji wielokrotnie gościły na moim blogu. Pokazuje to, jak wielką wagę przykładamy w naszej gminie do tych zagadnień, rozumiejąc ich znaczenie dla przyszłości naszych dzieci, nieodłącznie związanej z przyszłością nas samych, naszych rodzin, a w szerszej perspektywie, z przyszłością naszej Ojczyzny.

Nie ulega wątpliwości, że miejscem gdzie zaczyna się proces wychowawczy, kształtujący młodego człowieka, powinien być dom rodzinny. Działania państwa natomiast powinny być nastawione na wszechstronną pomoc, opartą na rzetelnej wiedzy i doświadczeniu osób wspierających wysiłek wychowawczy rodziców. W tym celu konieczne jest istnienie sieci placówek oświatowo - wychowawczych, zapewniającej udział w procesie wychowawczym i edukacyjnym dzieciom w poszczególnych grupach wiekowych.

W gminie Skrzyszów dbamy o nasze placówki oświatowe, zarówno poprzez dążenie do stałego podnoszenia jakości w zakresie dydaktyczno-wychowawczym jak i poprawę warunków lokalowych. O tym, że nasze starania dostrzegają i doceniają dzieci oraz rodzice wiem bezpośrednio od nich. Cieszy mnie to i napawa dumą, tym bardziej, że opinie o naszych placówkach oświatowych potwierdzają również niezależne instytucje, czego najlepszym dowodem jest niedawno przyznany certyfikat Wiarygodna Szkoła.

Stale też monitorujemy potrzeby mieszkańców gminy w tej kwestii, starając się na miarę naszych możliwości wychodzić im naprzeciw. Stąd też zrodziła się idea naszej najnowszej inwestycji, czyli budowy żłobka w Skrzyszowie. To historyczne przedsięwzięcie, albowiem do tej pory w naszej gminie nie mieliśmy takiej placówki. To również realizacja kolejnego już zobowiązania zapisanego w moim programie wyborczym. Tym większą odczuwam satysfakcję, że po pokonaniu wielu przeciwności w końcu mogliśmy rozpocząć realizację tego przedsięwzięcia. Według naszych planów w przyszłym roku do żłobka powinna zostać przyjęta pierwsza grupa maluszków. Powstanie żłobka to awans cywilizacyjny naszej gminy i olbrzymia pomoc dla rodzin. Trudności w dostępie do takich placówek działają hamująco na aktywność zawodową rodziców, szczególnie mam chcących wrócić do pracy po urlopie macierzyńskim. Skorzystają też ich pociechy. Objęte profesjonalną opieką będą stawiać pierwsze kroki, a raczej kroczki, wchodząc w życie społeczne, ucząc się zasad współżycia i współdziałania w grupie rówieśników. Żłobek to również pierwszy etap uczenia się samodzielności oraz zdobywania nowych umiejętności i wiedzy. Dzieci, które zaczęły swoją edukacyjną wędrówkę właśnie od żłobka, sprawniej dostosowują się do czekających ich kolejnych wyzwań.

Liczę na to, że ta nowa placówka będzie kolejnym ważnym krokiem na naszej drodze ku budowaniu gminy przyjaznej obywatelom. Gminy z którą warto związać swoje losy, odczuwając uzasadnioną dumę z faktu bycia jej mieszkańcem.


 

„Planujemy z głową, jeździmy z głową”

Niedawno pisałem o projekcie budżetu na rok 2017r. Wtedy był to tylko projekt. Obecnie, po uchwale rady gminy, mamy do czynienia z obowiązującym dokumentem, stanowiącym fundament funkcjonowania gminy. Ponieważ uważam, że finanse publiczne powinna cechować transparentność, a nie sądzę, żeby mieszkańcy gminy mieli czas zgłębiać szczegółowo zapisy naszej uchwały budżetowej, postaram się dziś przedstawić w skrócie najważniejsze jej elementy.

Jak co roku największa kwota zapisana w budżecie gminy Skrzyszów na rok 2017 dotyczy wydatków związanych z oświatą i wychowaniem. Na ten cel przeznaczymy 18 778 583,92 zł co stanowi 36,54% ogółu wydatków. Drugą co wielkości grupą wydatków, stanowiącą 27,76% planowanych wydatków, są środki przewidziane na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z programu 500 plus. Na ten cel zapisaliśmy w budżecie 14 266 979,00 zł. Trzecia największa grupa wydatków obejmuje inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne oraz realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (modernizacja drogi w miejscowości Pogórska Wola). Przedsięwzięcia te pochłoną 4 578 614,06 zł co stanowi 8,91% ogółu wydatków. Kolejna pozycja to koszty związane z administracją, które stanowią 7,02% wydatków. 2 284 828,60 zł, czyli 4,45% , wydatków, przeznaczyliśmy na gospodarkę komunalna i ochronę środowiska,. Pomoc społeczna, z kwotą 1 866 992,00 zł, zajmuje kolejne miejsce pod względem wielkości przydzielonych środków budżetowych, a udział tej kwoty we wszystkich wydatkach wynosi 3,63 %. Na zimowe i letnie utrzymanie dróg, modernizację infrastruktury drogowej, a także budowę ścieżek rowerowych i chodników zaplanowaliśmy 1 463 830,21 zł, to jest 2,85% wydatków. Niespełna 2% wydatków (1 009 684,00 zł ) gmina zamierza przeznaczyć na zabezpieczenie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych. Prawie 900 tys. zł, czyli 1,72% wydatków przeznaczyliśmy na kulturę i funkcjonowanie bibliotek. 1,27% wszystkich nakładów pieniężnych, to jest 655 100,00 zł, obejmują wydatki związane ze sportem. Pozostałe wydatki na gospodarkę nieruchomościami, świetlice szkolne, rezerwy, ochronę i profilaktykę zdrowia, działania geodezyjne, hurtowy zakup wody, rejestr wyborców oraz szkolenia z zakresu obrony narodowej zamykają się w kwocie 1 277 509,18 zł stanowiąc 2,48 % ogółu wydatków.

Tak w dużym uproszczeniu wygląda budżet Gminy Skrzyszów na rok bieżący, który tworzyliśmy korzystając z coraz bogatszych doświadczeń z lat ubiegłych. Mając świadomość ograniczeń chcieliśmy uniknąć bezkrytycznego, pozbawionego hamulców rozsądku zadłużania gminy, ale jednocześnie naszym celem był budżet, pozwalający kontynuować rozwój gminy, a nie budżet przetrwania. Myślę, że plan finansowy gminy, który zbudowaliśmy jest na chwilę obecną optymalny. Oczywiście nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. Mam jednak nadzieję, że jeżeli pojawią się nowe przesłanki, uzasadniające wniesienie poprawek do naszego planu, to będą to jedynie pozytywne zmiany, pozwalające na wprowadzenie do budżetu kolejnych pozycji poprawiających jakość życia mieszkańców gminy Skrzyszów.

 

Drugim tematem który chciałbym poruszyć jest program „Jeżdżę z głową”. W ramach tego programu, którego celem jest nauka bezpiecznej jazdy na nartach, samorząd Województwa Małopolskiego postanowił udzielić wsparcia 48 gminom, na łączną kwotę 700 tys.zł. W gronie laureatów znalazła się Gmina Skrzyszów, pozyskując z budżetu Województwa Małopolskiego 13 300 zł na realizację projektu. Programem zostanie objętych 96 dzieci z klas III i IV szkół podstawowych z terenu gminy, którzy wezmą udział w 16 godzinach zajęć na stoku.

Wyjazdy odbywać się będą w drugim tygodniu ferii zimowych. Uczniowie mają zapewniony dowóz na stok narciarski w Jastrzębiej koło Ciężkowic oraz karnety wstępu na wyciąg narciarski. Zostaną wyposażeni w kompletny sprzęt narciarski (narty, buty, kijki i kaski) oraz objęci ubezpieczeniem. Zajęcia prowadzić będą wykwalifikowani instruktorzy narciarstwa, a opiekę podczas przejazdu na stok, pobytu na stoku oraz powrotu do szkoły zapewnią nauczyciele - opiekunowie. Uczniowie nabędą podstawowe umiejętności i podstawy poprawnej techniki jazdy na nartach, poprawią kondycję i podniosą ogólną sprawność fizyczną.

Sadzę, ze to świetny pomysł na aktywne spędzenie wolnego czasu w czasie ferii, łączący przyjemne z pożytecznym. Pozostaje mieć nadzieję, że zimowa aura, która do nas zawitała i rozgościła się na dobre nie zwiedzie naszych milusińskich podczas ferii i umożliwi w pełni realizację założeń programu.


 
Więcej artykułów…