Blog

„Planujemy z głową, jeździmy z głową”

Niedawno pisałem o projekcie budżetu na rok 2017r. Wtedy był to tylko projekt. Obecnie, po uchwale rady gminy, mamy do czynienia z obowiązującym dokumentem, stanowiącym fundament funkcjonowania gminy. Ponieważ uważam, że finanse publiczne powinna cechować transparentność, a nie sądzę, żeby mieszkańcy gminy mieli czas zgłębiać szczegółowo zapisy naszej uchwały budżetowej, postaram się dziś przedstawić w skrócie najważniejsze jej elementy.

Jak co roku największa kwota zapisana w budżecie gminy Skrzyszów na rok 2017 dotyczy wydatków związanych z oświatą i wychowaniem. Na ten cel przeznaczymy 18 778 583,92 zł co stanowi 36,54% ogółu wydatków. Drugą co wielkości grupą wydatków, stanowiącą 27,76% planowanych wydatków, są środki przewidziane na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z programu 500 plus. Na ten cel zapisaliśmy w budżecie 14 266 979,00 zł. Trzecia największa grupa wydatków obejmuje inwestycje wodociągowo-kanalizacyjne oraz realizowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (modernizacja drogi w miejscowości Pogórska Wola). Przedsięwzięcia te pochłoną 4 578 614,06 zł co stanowi 8,91% ogółu wydatków. Kolejna pozycja to koszty związane z administracją, które stanowią 7,02% wydatków. 2 284 828,60 zł, czyli 4,45% , wydatków, przeznaczyliśmy na gospodarkę komunalna i ochronę środowiska,. Pomoc społeczna, z kwotą 1 866 992,00 zł, zajmuje kolejne miejsce pod względem wielkości przydzielonych środków budżetowych, a udział tej kwoty we wszystkich wydatkach wynosi 3,63 %. Na zimowe i letnie utrzymanie dróg, modernizację infrastruktury drogowej, a także budowę ścieżek rowerowych i chodników zaplanowaliśmy 1 463 830,21 zł, to jest 2,85% wydatków. Niespełna 2% wydatków (1 009 684,00 zł ) gmina zamierza przeznaczyć na zabezpieczenie gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych. Prawie 900 tys. zł, czyli 1,72% wydatków przeznaczyliśmy na kulturę i funkcjonowanie bibliotek. 1,27% wszystkich nakładów pieniężnych, to jest 655 100,00 zł, obejmują wydatki związane ze sportem. Pozostałe wydatki na gospodarkę nieruchomościami, świetlice szkolne, rezerwy, ochronę i profilaktykę zdrowia, działania geodezyjne, hurtowy zakup wody, rejestr wyborców oraz szkolenia z zakresu obrony narodowej zamykają się w kwocie 1 277 509,18 zł stanowiąc 2,48 % ogółu wydatków.

Tak w dużym uproszczeniu wygląda budżet Gminy Skrzyszów na rok bieżący, który tworzyliśmy korzystając z coraz bogatszych doświadczeń z lat ubiegłych. Mając świadomość ograniczeń chcieliśmy uniknąć bezkrytycznego, pozbawionego hamulców rozsądku zadłużania gminy, ale jednocześnie naszym celem był budżet, pozwalający kontynuować rozwój gminy, a nie budżet przetrwania. Myślę, że plan finansowy gminy, który zbudowaliśmy jest na chwilę obecną optymalny. Oczywiście nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć. Mam jednak nadzieję, że jeżeli pojawią się nowe przesłanki, uzasadniające wniesienie poprawek do naszego planu, to będą to jedynie pozytywne zmiany, pozwalające na wprowadzenie do budżetu kolejnych pozycji poprawiających jakość życia mieszkańców gminy Skrzyszów.

 

Drugim tematem który chciałbym poruszyć jest program „Jeżdżę z głową”. W ramach tego programu, którego celem jest nauka bezpiecznej jazdy na nartach, samorząd Województwa Małopolskiego postanowił udzielić wsparcia 48 gminom, na łączną kwotę 700 tys.zł. W gronie laureatów znalazła się Gmina Skrzyszów, pozyskując z budżetu Województwa Małopolskiego 13 300 zł na realizację projektu. Programem zostanie objętych 96 dzieci z klas III i IV szkół podstawowych z terenu gminy, którzy wezmą udział w 16 godzinach zajęć na stoku.

Wyjazdy odbywać się będą w drugim tygodniu ferii zimowych. Uczniowie mają zapewniony dowóz na stok narciarski w Jastrzębiej koło Ciężkowic oraz karnety wstępu na wyciąg narciarski. Zostaną wyposażeni w kompletny sprzęt narciarski (narty, buty, kijki i kaski) oraz objęci ubezpieczeniem. Zajęcia prowadzić będą wykwalifikowani instruktorzy narciarstwa, a opiekę podczas przejazdu na stok, pobytu na stoku oraz powrotu do szkoły zapewnią nauczyciele - opiekunowie. Uczniowie nabędą podstawowe umiejętności i podstawy poprawnej techniki jazdy na nartach, poprawią kondycję i podniosą ogólną sprawność fizyczną.

Sadzę, ze to świetny pomysł na aktywne spędzenie wolnego czasu w czasie ferii, łączący przyjemne z pożytecznym. Pozostaje mieć nadzieję, że zimowa aura, która do nas zawitała i rozgościła się na dobre nie zwiedzie naszych milusińskich podczas ferii i umożliwi w pełni realizację założeń programu.


 

Legenda rocka zagra w Skrzyszowie!

Tak, to nie żart! Legenda polskiego rocka supergrupa Lady Pank zagra na tegorocznym Koncercie Charytatywnym w Skrzyszowie! Dodatkową nobilitacją dla naszej imprezy jest fakt, że zespół wystąpi u nas w roku, w którym świętuje jubileusz 35-lecia działalności. Przed legendą zagra świetnie się zapowiadający młodzieżowy zespół  The Seeds.

Grupa Lady Pank od momentu powstania była fabryką przebojów. Dzięki temu błyskawicznie dotarła na szczyty polskiej sceny muzycznej, gdzie pozostaje do dziś. Na przestrzeni lat zespół potrafił systematycznie zyskiwać nowych sympatyków swojej twórczości. Obecnie odbiorcy jego muzyki należą do wielu pokoleń, a na koncertach doskonale, obok siebie, bawią się zarówno nastolatkowie z lat osiemdziesiątych, jak i obecna młodzież. Wiele utworów Lady Pank trafiło na stałe do kanonu polskiego rocka, a każda kolejna płyta przynosiła nowe hity. Począwszy od „Małej Lady Punk”, od której wywodzi się nazwa zespołu, po choćby, często ostatnio goszczącą na falach wielu rozgłośni radiowych „Miłość” pochodząca z najnowszego albumu „Miłość i władza”. A przecież po drodze były „Mniej niż zero”, „Kryzysowa narzeczona”, „Zamki na piasku”, „Tańcz głupia, tańcz”, „Fabryka Małp”, „ To jest tylko rock’n’roll”, „Zostawcie Titanica”, „Zawsze tam gdzie ty”, „Sztuka latania” , „Słońcem opętani” i wiele, wiele innych. Muzyka zespołu jest domeną Jana Borysewicza, a „etatowym” autorem tekstów jest Andrzej Mogielnicki. Większość piosenek jest autorstwa tego właśnie duetu, choć na przestrzeni lat, w sferze tekstowej, zespół korzystał z pomocy również innych twórców, należących do ścisłej czołówki polskiej piosenki. Grzegorz Ciechowski, Zbigniew Hołdys, czy Marek Dutkiewicz to nazwiska, których każdemu, kto choć trochę interesuje się polskim rokiem, specjalnie przedstawiać nie trzeba.

Lady Pank świetnie czują się na koncertach, mając doskonały kontakt z publicznością. Każdy występ Jana Borysewicza, Janusza Panasiewicza i spółki to gwarancja doskonałej zabawy, połączonej z perfekcyjnym brzmieniem i efektowną oprawą. Każdy kto uczestniczył w ich koncertach, wie o czym piszę. Po prostu dają prawdziwie rockowego czadu ! Dlatego bardzo, ale to bardzo się cieszę, że udało nam się przekonać tych gigantów polskiego rocka do idei naszych koncertów charytatywnych i do zagrania w tym roku dla nas w Skrzyszowie. Mocno w to wierzę, że dzięki temu nasza impreza, z której zyski, przeznaczane na pomoc ciężko chorym, rokrocznie rosną, w tym roku okaże się pod każdym względem rekordowa. Jestem również przekonany, że tradycyjnie wielkie serce okażą nasi sponsorzy, darczyńcy oraz wolontariusze, których wsparcie i zaangażowanie dla naszej sprawy są bezcenne.

Nasz koncert organizujemy już siódmy raz z rzędu. To przykład inicjatywy, która zrodziła się z potrzeby serca, w kolejnych latach rozwijając się i nabierając rozpędu. Koncerty Charytatywne stały się ważnym wydarzeniem nie tylko muzycznym, ale również społecznym, przekraczającym granice gminy Skrzyszów. Z każdym rokiem rośnie liczba gości spoza gminy, którzy chętnie łączą dobroczynność z dobrą zabawą. Jest to możliwe dzięki profesjonalizmowi i zaangażowaniu czasu oraz energii wielu ludzi, którym w tym miejscu bardzo dziękuję.

Na zakończenie chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich Państwa w dniu 5 lutego 2017 na VII Koncert Charytatywny w Skrzyszowie. I chociaż słowa refrenu jednej z piosenek naszej gwiazdy brzmią :

To jest tylko rock and roll
Najprostszy rytm
Coś w dur i w mol
I więcej nic
I więcej, więcej nic

to w ten lutowy, zapewne mroźny, wieczór rock and roll będzie czymś dużo, dużo więcej. Będzie pochodnią, która rozpali ludzkie serca, rodząc potrzebę dzielenia się z bliźnimi. Dzięki temu będziemy mogli członkom naszej wspólnoty, przykutym do łóżka lub wózka inwalidzkiego, pomóc w walce z cierpieniem, z obezwładniającym poczuciem bezradności wobec problemów codzienności, wypływających z ich choroby oraz nieść nadzieję, wiarę w drugiego człowieka i przesłanie, że nie będą pozostawieni sami sobie w ich chorobie. Czy można od rock and rolla oczekiwać czegoś więcej ?!

Do zobaczenia 5 lutego w Skrzyszowie !


 

Budżet, czyli niekończąca się historia

Grudzień to miesiąc w którym nasze myśli , z każdym dniem, coraz częściej biegną ku Świętom Bożego Narodzenia. Problemy codzienności na chwilę schodzą na plan dalszy, ustępując miejsca przygotowaniom, zarówno w sferze duchowej, jak i materialnej, do tych, chyba najbardziej rodzinnych i radosnych, świątecznych dni. W urzędzie gminy w tym czasie trwają intensywne prace nad planem przychodów i wydatków na rok przyszły, czyli nad budżetem gminy. To dokument będący naszym finansowym drogowskazem, bez którego niemożliwe byłoby funkcjonowanie gminy. Okres kilkutygodniowych przygotowań i wysiłku wielu osób wieńczy projekt budżetu gminy Skrzyszów na rok 2017. Chociaż jesteśmy jeszcze przed głosowaniem nad uchwałą budżetową gminy, to już dziś chciałbym zaprezentować Państwu, w ogólnym zarysie, naszą koncepcję gminnych finansów na przyszły rok.

W roku 2017 roku plan dochodów wynosi 34 629 240,00 zł, z czego dochody bieżące wyniosą 32 417 726,31 zł. Jakie wpływy w największej mierze zasilą nasz budżet? 43,16 procent stanowią subwencje. 39,59 proc. , to najogólniej rzecz ujmując podatki. Pozostałą część stanowią dochody z działu Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki zaplanowaliśmy w wysokości 35 129 709,00 zł. Z tej dużej dla przeciętnego obywatela kwoty wydatki bieżące wyniosą 29 837 039,20 zł. Tradycyjnie już największą pozycją po tej stronie planu finansowego jest szeroko pojęta oświata, na którą przeznaczyliśmy około połowy zaplanowanej kwoty wydatków. Kolejne pozycje zajmują Administracja publiczna - 9,9 proc. i Rolnictwo i łowiectwo- 9,02 proc.

Analizując budżetowe tabelki , z natury rzeczy dość skomplikowane, warto zaznaczyć, że kolejny raz wzrastają u nas wydatki na oświatę, czyli tę najbardziej opłacalną inwestycję w przyszłość. Związane jest to między innymi przez otwarcie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Skrzyszowie. Spośród pozostałych inwestycji zapisanych w budżecie na rok 2017 warto wymienić  przebudowę drogi gminnej nr 200580K od drogi powiatowej nr 1378K do drogi krajowej nr 94G wraz z budową chodnika, odwodnieniem oraz umocnieniem rowów w Pogórskiej Woli, za kwotę 2 876 614,06zł. Kolejne 623 871,74 złotych planujemy przeznaczyć na dalsze remonty gminnych dróg i budowę nowych chodników. 745 184,00zł  przekażemy  na Ochotniczą Straż Pożarną. W ramach tej kwoty uwzględniliśmy m.in. remonty i zakup samochodu pożarniczego dla OSP Łękawica. 600 000zł pochłoną prace nad zagospodarowaniem przestrzeni w Skrzyszowie, Łękawicy i Ładnej. Oceniając nasz budżet trzeba zaznaczyć, że jak zawsze jest on efektem kompromisu i wyborów między tym co możemy, a tym co chcielibyśmy, stanowiąc kompilację finansową wielu, splatających się ze sobą zagadnień. To między innymi kwestia podatków, które może ściągać gmina oraz innych opłat. Warto tu zaznaczyć, że w 2017 roku podatki nie wzrosną.

Należy też podkreślić, że w naszych planach uwzględniamy szereg inwestycji, które chcemy realizować z pomocą środków unijnych oraz krajowych. To w głównej mierze właśnie dzięki nim możemy liczyć na nowe ważne działania w różnych sferach życia. Jednak żeby skorzystać z tej formy pomocy konieczne jest jednoczesne wsparcie tych przedsięwzięć z naszych finansów.

Jestem przekonany, że opracowany plan budżetu jest, na chwilę obecną ,optymalną propozycją działalności gminy w przyszłym roku. Stwierdzenie – na chwile obecną – precyzyjnie oddaje nasze podejście do kwestii finansów gminnych, ponieważ wzorem lat ubiegłych uchwalenie budżetu nie zamyka drzwi przed inwestycjami w nim nie ujętymi. To można powiedzieć taka niekończąca się historia, gdyż bezustannie, przez cały rok, szukamy możliwości pozyskania nowych środków, i jeśli tylko takie się pojawiają, sięgamy po nie, uruchamiając kolejne projekty podnoszące jakość życia w naszej gminie oraz jej atrakcyjność , jako miejsca do zamieszkania, czy inwestowania.

 


 

Dzień Niepodległości

Drodzy uczestnicy gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości !

11 listopada 1918 roku we Francji podpisano zawieszenie broni między państwami ententy a Niemcami. I Wojna Światowa dobiegła końca. W tym czasie w Warszawie Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad wojskiem. Nad Polską, po 123 latach, zaświeciła jutrzenka swobody. Cztery pokolenia Polaków marzyły o niepodległości, walczyły za nią, ginęły. Dopiero piąte doczekało tej wspaniałej chwili, której rocznicę dziś świętujemy.

Odrodzone państwo nie miało wytyczonych granic, było wyniszczone, targały nim liczne konflikty polityczne i społeczne. Ale jednak przetrwało, dzięki tym, którzy niezależnie od przekonań politycznych, ramię w ramię budowali zręby administracji, tworzyli wojsko, organizowali na nowo życie gospodarcze i społeczne, mówili jednym głosem na arenie międzynarodowej. Poczesne miejsce w gronie twórców Niepodległej zajęli Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos. Ogromną pracą udało się połączyć ziemie trzech zaborów, tak różne pod względem rozwoju, infrastruktury, mentalności. Ziemie na których wojna odcisnęła swoje okrutne piętno. To był tytaniczny wysiłek, który zrodził wspaniały kraj - II Rzeczpospolitą Polską.

I wydawać by się mogło, że ponad wiek niewoli i świadomość przyczyn utraty niepodległości oraz ceny, jaką trzeba było zapłacić za jej odzyskanie, będą wystarczająco wstrząsającym doświadczeniem, przemawiającym dobitnie do wyobraźni, pozwalającym uniknąć popełniania tych samych błędów. Niestety, szybko okazało się jak krótka i zawodna jest ludzka pamięć. Przedkładanie partykularnych interesów, czy osobistych niechęci nad dobro państwa, rozdmuchane ambicje, zaczęły stopniowo przepełniać polskie życie polityczne. Krótka chwila otrzeźwienia, jaką przyniosło bolszewickie zagrożenie, ponownie pokazała, że przeciwnicy polityczni mogą jednak współpracować w imię dobra Państwa w rządzie jedności narodowej. Niestety ówcześni politycy nie potrafili wyciągnąć z niej lekcji. Efektem były rosnące podziały w społeczeństwie, a później bratobójcze walki dawnych towarzyszy broni w maju 1926 roku i wykopanie na lata przepaści między rodakami.

Ta lekcja historii rodzi pytania, na które musimy znaleźć odpowiedzi jeśli chcemy spokojnie patrzyć w przyszłość. Czy tylko w chwilach prób dziejowych, gdy zagrożony jest byt narodu Polacy potrafią pokonywać różnice, tworzyć wspólnotę działającą zgodnie dla dobra Ojczyzny, mówiącą w najistotniejszych sprawach jednym głosem?! Czy Polak potrafi być mądrym po szkodzie, czy też, cytując mistrza Jana z Czarnolasu , przed szkodą i po szkodzie?!

A odpowiedź może być tylko tylko jedna ! My mieszkańcy kraju nad Wisłą, dumni spadkobiercy państwa Piastów i Jagiellonów, fundamentu naszej tożsamości narodowej, potomkowie uczestników powstań narodowo- wyzwoleńczych, Legionistów Polskich, żołnierzy walczących na wszystkich frontach II Wojny Światowej musimy, tu i teraz wyciągnąć wnioski z tych, jakże bolesnych, lekcji historii, wznosząc się ponad podziały, w imię świętej sprawy narodowej ! Jest to możliwe jedynie w atmosferze wzajemnego szacunku, poszanowania dla prawa i wolności obywatelskich, gotowości do poświęceń dla dobra Ojczyzny. Z pewnością to niełatwe zadanie, ale też i patriotyzm nie jest wcale wyborem najłatwiejszej drogi w życiu. To wybór drogi, na której drogowskazem powinny być słowa św. Jana Pawła II : Nie chciejcie Ojczyzny , która was nic nie kosztuje!

Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna”.

Dziś świętując 98 rocznicę odzyskania niepodległości miejmy też w pamięci słowa Józefa Piłsudskiego, że niepodległość nie jest dna raz na zawsze! To wielki obowiązek i wyzwanie. Innej drogi jednak nie ma. Szczególnie dziś, gdy sytuacja międzynarodowa staje się coraz bardziej niepewna.

Jestem przekonany że jest to możliwe, a to przekonanie nie jest bezpodstawne. Wypływa ono z naszych gminnych doświadczeń. U nas nie patrzymy na to jakie poglądy ktoś reprezentuje,, ale na to, co chce zaoferować naszej lokalnej wspólnocie, aby razem, nawet mimo różnic, budować pomyślność naszej małej Ojczyzny i spełnić swój obowiązek wobec przeszłych i przyszłych pokoleń!

Myślę że najlepszym zakończeniem mojego przemówienia w dniu dzisiejszym będą piękne i mądre słowa „Modlitwy za Ojczyznę” ks. Piotra Skargi:

„Wszechmogący wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować”…

Dziękuję za uwagę


 

Słowa uczą , przykłady pociągają

Za nami kolejny Dzień Edukacji Narodowej, zwany również potocznie Dniem Nauczyciela. Szczerze mówiąc, według mnie, ta druga nazwa lepiej opisuje istotę tego święta, ponieważ to właśnie nauczyciele, każdego stopnia oświaty, są najważniejszym elementem procesu nauczania, jego warunkiem sine qua non, czyli koniecznym, bez którego edukacja nie była by możliwa. Ta pozycja w centrum systemu oświaty, rzecz jasna, rodzi poważne konsekwencje. Z jednej strony to wielki zaszczyt, perspektywa przeżycia wspaniałej zawodowej przygody, dającej możliwość spełnienia i ogromnej satysfakcji, ale z drugiej, cały szereg wymagań w stosunku do nauczyciela, odnośnie jego wiedzy, umiejętności, oczekiwanej postawy obywatelskiej, etycznej, społecznej, ludzkiej, jako organizatora i realizatora procesów dydaktyczno- wychowawczych. Przypuszczam, że niewiele osób czytało Kartę Nauczyciela. Pozwolą sobie zatem, przy tej okazji, przytoczyć jej fragment, opisujący właśnie owe wymagania:

Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi rożnych narodów, ras i światopoglądów.

Tak więc nauczyciel, spełniając niezwykle ważną misję społeczną, musi reprezentować ściśle określone wartości i jednocześnie musi potrafić przekazać je swoim podopiecznym, dla których powinien być wzorem dojrzałej osobowości: prawej, szlachetnej, wrażliwej i odpowiedzialnej za siebie i za innych. Budując swój autorytet, niezbędny do osiągnięcia sukcesów wychowawczych, powinien w każdym dniu pamiętać o rzymskiej zasadzie verba docent, exempla trahunt, czyli słowa uczą , przykłady pociągają.

Nauczyciel powinien stale podnosić swoje kwalifikacje, a przy tym posiadać umiejętności dydaktyczne, czyli dar przekazywania w sposób przystępny i zrozumiały materiału, powinien umieć porwać uczniów we wspaniałą podróż do magicznej krainy nauki, wzbudzić w nich fascynacje, uzmysłowić sens zdobywania wiedzy dla rozwoju osobowości, jej przydatności w życiu, jako warunku zaistnienia w świecie, rodzącego możliwości realnego wpływu na przyszłość swoją, swoich najbliższych, lokalnej społeczności i wreszcie całej Ojczyzny.

Czy zatem łatwo być nauczycielem ? Powiem, może trochę przekornie, jeśli za kryterium przyjmiemy ukończenie określonych szkół i posiadanie określonych dyplomów to pewnie średnio trudno. Ale już inaczej będzie brzmiała odpowiedź na pytanie, czy łatwo być dobrym nauczycielem ? Bardzo trudno! Aby stać się dobrym nauczycielem niezbędna jest, oprócz rzetelnej wiedzy, świadomość powołania do szczególnego zadania, jakim jest wychowanie i wykształcenie młodego człowieka, uzupełniona bezwarunkowym oddaniem tej misji i autentyczną pasją. Niezwykle trudne ! A mimo to nie brakuje takich ludzi. Spotykałem ich na swojej drodze edukacyjnej, ale spotykam ich też i dziś we wszystkich placówkach oświatowych naszej gminy. To nie tylko moje zdanie, lecz również opinia, którą dzielą się ze mną najbardziej zainteresowani, czyli rodzice i uczniowie. Napawa mnie to wielka radością i dumą, ponieważ to najlepszy dowód potwierdzający słuszność obranej przez nas drogi, stawiania na edukację, rozumianą jako inwestycję w przyszłość.


 
Więcej artykułów…