Blog

Powrót :)

Wracam! Zdrowy, ale też pełnych nowych doświadczeń zdrowotnych. Ostatni czas to dla mnie zmagania z COVID 19. W większości bezobjawowo, jednak nie mogę napisać, że wcale go nie odczuwałem. To pokazuje, że musimy dbać o zdrowie swoje i naszych najbliższych, i (moim skromnym zdaniem) się szczepić. W mojej ocenie, dzięki temu, że się zaszczepiłem, lżej przeszedłem chorobę i teraz jest już wszystko w porządku.

Mimo komplikacji zdrowotnych, praca w urzędzie, gminie idzie wytyczony torem. Jak zawsze sporo się dzieje i jest też okazja do zasygnalizowania, pozytywnych mam nadzieję rozwiązań i spraw. Dotyczą wielu obszarów, w tym bezpieczeństwa. Zaczynamy powoli przymierzać się do dyskusji na temat budowy ronda na skrzyżowaniu w Ładnej między DK94 a drogą prowadzącą z Ładnej w kierunku Woli Rzędzińskiej. To bardzo ruchliwe miejsce a wprowadzenie kołowego skrzyżowania z pewnością wpłynęłoby na poprawę warunków bezpieczeństwa w tym miejscu. Obecnie jesteśmy na etapie rozmów z starostą tarnowskim i przedstawicielami GDDKiA.

Myślimy również o rozwoju bazy sportowej. Za kwotę 272 tys. złotych zakupiliśmy właśnie działkę obok szkoły podstawowej w Łękawicy. Zamierzamy na jej części postawić nowe boisko sportowe. Plany już mamy. Dzięki zakupionemu gruntowi unikniemy części kosztów związanych z przebudową sieci energetycznej i wodociągowej. Podobne działania podjęliśmy w Szynwałdzie. Tam czekamy na finalizację regulacji terenu pod boisko sportowe. I na koniec dobra wiadomość. Otrzymaliśmy właśnie 3,5 mln złotych na rozbudowę infrastruktury sieci wodociągowej. Dzięki temu będziemy mogli doprowadzić ją wszędzie tam gdzie jeszcze nie było to możliwe. Na to oczywiście będziemy musieli jeszcze chwilę poczekać. Związane jest to z wykonaniem dokumentacji projektowej, którą chcemy zrealizować w 2022 roku a w kolejnym fizycznie ją budować. Poprawi to naszą, i tak już dość dobrze rozbudowaną, sieć infrastruktury wodociągowej.


 

Rankingi, oświetlanie i zebrania

„Mimozami jesień się zaczyna” pisał Julian Tuwim, a śpiewał Czesław Niemen, jeden z największych polskich artystów estradowych XX wieku. Jesień to także czas wielu rozmów, spotkań, a co za tym idzie realizacji planów i kontynuacji rozpoczętych inwestycji. Jesień, to również okres, w którym tworzone się rankingi i podsumowania. Dotyczy to prestiżowych zestawień, realizowanych we współpracy z Urzędem Statystycznym w Krakowie. Jego celem jest wyłonienie i promowanie gmin wyróżniających się pod względem społeczno-gospodarczym. Ocenie podlegają wszystkie gminy z województwa małopolskiego (z wyłączeniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa). Za zebranie danych i zestawienie wyników odpowiada Urząd Statystyczny.

W omawianym rankingu Nasza gmina zajęła bardzo wysokie miejsce. Szczególnie dotyczy to zestawienia pozyskanych środków z funduszy zewnętrznych. Wysoko również jesteśmy oceniani jako gmina, która rozsądnie, a co za tym idzie racjonalnie gospodaruje środkami przeznaczonymi na administrację publiczną. Jest to znakomita wiadomość dla mieszkańców gminy, ale również potencjalnych inwestorów, którzy mogą być pewni, że każda złotówka zostanie przez nas dobrze zainwestowana. Niniejsze zestawienie tylko potwierdza, że jesteśmy godnymi zaufania i wiarygodnymi partnerami.

Wysokie miejsca w rankingach cieszą. Należy jednak pamiętać, że nie byłoby ich gdyby nie aktywność na innych obszarach. Dotyczy to zwłaszcza inwestycji. Warto wspomnieć o tych mniejszych, które poprawią warunki drogowe, a co za tym idzie, wpłyną na bezpieczeństwo oraz komfort życia. W najbliższym czasie zamierzamy uzupełnić kruszywo na drogach gminnych, dzięki pozyskaniu dodatkowych środków. Do końca roku chcemy również położyć nakładki asfaltowe w każdej z miejscowości (na ok. 30 fragmentach).

Cieszyć może także ilość pozwoleń na budowę. W tym roku ich tempo nadal rośnie. Na chwilę obecną wydano aż 106 pozwoleń! Przypomnę, że w całym 2020 roku było ich 108. Pokazuje to, jak w Naszej gminie dynamicznie rozwija się ten sektor. Potwierdza on również naszą długofalową strategię rozwoju na tym polu. Proste i szybkie procedury, udogodnienia cywilizacyjne i strukturalne pomagają i zachęcają. I oby tak dalej.

Jakie mamy plany na najbliższy czas? M.in. zamierzamy poprawić stan gminnego oświetlenia. To wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców (zgłoszenia podczas zebrań wiejskich). Wiem, że to ważne sprawy, dlatego nie lekceważymy problemu. Przy okazji chciałbym podziękować każdemu sołtysowi, radnym i mieszkańcom za uczestnictwo w zebraniach wiejskich oraz zaangażowanie w sprawy lokalnej społeczności. Razem możemy więcej. Dziękuję!


 

NOWA SZKOLNA NADZIEJA

 

Nareszcie! Po długim okresie oczekiwania, niepewności i wątpliwości, usłyszeliśmy wspólnie pierwszy dzwonek. Dzwonek, który pierwszego września oznacza nie tylko powrót do ław szkolnych, ale też powrót – oby - do normalnej edukacji, tj. z nauką odbywającą się stacjonarnie. Długo czekaliśmy, aby problemy z pandemią z Covid-19 odeszły i nigdy nie wróciły. Dziś wiemy, że tak nie będzie. Chciałoby się, żeby koronawirus nie miał mutacji. Czy tak się stanie? Lekarze nie mają wątpliwości. Tylko szczepienia mogą ograniczyć lub zniwelować rozprzestrzenianie się wirusa – to jednak temat na innego bloga.

Edukacja zaczyna funkcjonować – oby już tylko koncentrowała się na wyzwaniach, do których jest przyporządkowana. Myślę o przekazywaniu wiedzy, wychowaniu, poszerzaniu horyzontów czy zdobywaniu nowych umiejętności. Tworzeniu jakości i tożsamości, która w prostej linii może przyczynić się do urzeczywistnienia hasła „Dobry nauczyciel, nie boi się kiedy uczniowie go przerastają” – chodzi w tym przypadku o wiedzę.

Nowy rok szkolny, to niejako już tradycyjnie w Naszej Gminie czas nowych wyzwań. Kreujemy je na różnych obszarach. Każdy jej filar jest dla nas ważny. Jednak można się zgodzić z faktem, że w tej kategorii szkolna infrastruktura odgrywa niezwykle istotną rolę. Co roku przed pierwszym września, również w tym miejscu, prezentuję, co udało nam się zrealizować. Bardzo się cieszę, że również teraz mogę podzielić się dobrymi wiadomościami.

Coraz bliżej oddania jesteśmy historycznej inwestycji. Myślę o żłobku. Nie muszę mówić, jak ważna i potrzebna będzie to placówka. O jej utworzeniu mówiło się od dawna. Nie mogę się doczekać, żeby została zrealizowana. Jeżeli nic się nie zmieni, to cieszyć się z niej będziemy już za kilka miesięcy. To jednak nie wszystko. Warto też wspomnieć o rozbudowie przedszkola w Skrzyszowie. Będzie się mieściło częściowo na terenie szkoły podstawowej nr 1, a częściowo w nowo dobudowanej części, połączonej ze szkołą. To kolejny dowód, że rozwijamy Naszą Gminę i tworzymy jak najlepsze warunki do rozwoju. Pamiętajmy, że dostępność usług edukacyjnych jest niezwykle istotna. Na realizację tych zadań pozyskaliśmy wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz programu „Maluch+” w łącznej kwocie 3,81 mln złotych.

Na koniec, korzystając z okazji, pragnąłbym życzyć wszystkim z okazji rozpoczętego roku szkolnego, energii, radości i wielu sukcesów. Oby nowy rok szkolny był dla wszystkich owocny, pełen zapału i spełniania własnych celów. Wszystkiego dobrego!

 


 

Historia nowoczesnością pisana

 

Dziś o rzeczy ważnej, szybko przemijającej, ale mogącej na trwale zapisać się nie tylko w naszych wspomnieniach, czy sercach. Mowa oczywiście o historii. Nauczyciele narodów, skarbnicy doświadczeń – bo któż nie jest mądry po szkodzie, ale też ważnym drogowskazie.

„Historia jednego człowieka jest historią całej ludzkości” – Prawda? Ciężko nie zgodzić się z tezą, które na kartach jednej z książek Paulo Coelho można było wyczytać. Znakomicie odnosi się do jednej z naszych lokalnych bohaterek – Helenie Marusarzównej. To postać, której wielu mieszkańcom naszej gminy, a zwłaszcza Pogórskiej Woli przybliżać nie trzeba. Patriotka, sportsmenka, kurierka tatrzańska i żołnierka. Jej młode życie zostało tragicznie stracone w Pogórskiej Woli 12 września 1941 roku. Zanim do tego doszło była przetrzymywana w gestapowskich więzieniach, torturowana, ale pozostała niezłomna. Nie wydała żadnego ze swoich współpracowników. To wielka postać, która od wielu lat jest patronem szkoły w Pogórskiej Woli. W niej zawsze się  pamięta się o jej niezłomności, poświęceniu czy odwadze. To cechy, na które zwłaszcza w tych czasach zawsze jest zapotrzebowanie, to cnoty heroiczne, która potrzeba w poszukiwaniu autorytetów.

Helena Marusarz w Pogórskiej Woli jest nie tylko patronką szkoły, ale jest również związana z pomnikiem tragicznie rozstrzelanych w tych miejscu. To ważne miejsce na historycznej mapie nie tylko naszej małej ojczyzny, ale też całego regionu. Jest mi niezmiernie miło poinformować, że to miejsce zostanie odnowione. Dzięki temu jeszcze w bardziej godny sposób będzie nie tylko przypomniało o tragicznych wydarzeniach sprzed lat, ale też stworzy odpowiedni klimat do refleksji i zadumy, którą myślą przewodnią mogą być słowa Bertranda Russella „Historia świata jest sumą tego, czego można było uniknąć”.

O naszej bohaterce wkrótce nie tylko na nowo będzie przypomniał pomnik, ale też mural, który będzie właśnie niej poświęcony. Znajdzie się na ścianie szkoły w Pogórskiej Woli. Dzięki temu codziennie będzie mógł przybliżyć o jej dokonanych. To też dobry przykład jak nowocześnie, niestandardowo przekazywać wielkie postacie, ale też ich dorobek, życie. Cieszę się, że wkrótce będziemy mogli wkrótce się o tym przekonać i w taki sposób popularyzować szczytne cele i idee.

 


 

TRUDY EDUKACJI

Za nami koniec roku szkolonego, mocno pokiereszowanego przez pandemię. Czas próby, odpowiedzialności i wyrzeczeń. Okres, w którym bezpośredni kontakt z nauczycielem, poznanie edukacji i zgłębianie doświadczeń zastąpił ekran, klawiatura i program komputerowy. Na szczęście w ostatnich tygodniach „zdalność” zastąpiliśmy bezpośredniością. Uczniowie wrócili do szkolnych ławek, dzięki czemu mogli się spotkać z kolegami, nauczycielami i pobyć w lekcyjnych czterech ścianach, a nawet trochę w nich porozrabiać. ;-)

Każdy z nas ma nadzieję, że obostrzenia, także te związane z edukacją, znikną na dobre i pozostanie po nich wyłącznie wspomnienie. Na razie możemy temu mocno kibicować, zachęcając do zdrowego stylu życia, dbania o siebie, ale też szczepienia się. To, jak mówią naukowcy, najlepsza droga powrotu do normalności. A tego przecież każdy chciałby doświadczyć.

Odłóżmy na chwilę naukowo-sanitarne rozważania. Nie uciekajmy w przyszłość tworząc futurystyczne wizje. Cieszmy się teraźniejszością, ponieważ mamy do tego powody. W ostatni piątek czerwca ponownie miałem ogromną przyjemność uczestniczyć we wręczaniu stypendiów w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży. To kolejna edycja tego wydarzenia. W tym roku szkolnym stypendia otrzymało 150 uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych, w tym: 15 uczniów – za wysoką średnią i osiągnięcia; 24 uczniów – wyłącznie za osiągnięcia; 105 uczniów – wyłącznie za wysoką średnią ocen; 6 uczniów – stypendia z nominacji dyrektorów. Najniższe stypendium wyniosło 150 zł, a najwyższe 1220 zł. Na stypendia wydatkowano łącznie 40 070 zł.

Nasz trud nie idzie na marne. Wystarczy spojrzeć na wyniki egzaminu ósmoklasisty z 2021 roku. Gmina Skrzyszów wypadła w nich bardzo dobrze. Uczniowie z języka polskiego, angielskiego i matematyki wypadli lepiej na tle powiatu i województwa małopolskiego. Szczególnie uznanie budzi wynik z królowej nauk. Nasza średnia wyniosła 60 pkt, gdy w powiecie była na poziomie 49 pkt, w Małopolsce 52 pkt, a w kraju 47 pkt. Brawo! Niniejsze wyniki dobrze rokują dla tych młodych ludzi, ponieważ warto się uczyć i podnosić swoje umiejętności.

Zawsze powtarzałem, że inwestycja w edukację jest znakomitym sposobem budowania kapitału społecznego. To tworzenie wielkiego łańcucha wartości, ale też synergii rodziców, uczniów i nauczycieli. Tylko dzięki takiemu działaniu możemy tworzyć podwaliny pod nowoczesne, obywatelskie społeczeństwo, ukierunkowane na rozwój i tworzenie nowych wzniosłych idei.

Korzystając z okazji chciałbym bardzo serdecznie podziękować całej społeczności szkolnej, nauczycielom, personelowi pomocniczemu, uczniom i ich rodzicom za trud i poświęcenie. Wiem, że ten czas kosztował każdego z was wiele trudu i wyrzeczeń. Za to wyrażam wielką wdzięczność i uznanie.


 
Więcej artykułów…