Piszą o mnie...
 • Gmina Skrzyszów - Czas ważnych decyzji
 • Wójt Kiwior wśród najlepszych
 • Turniej szachowy
 • Wspólna praca
 • VI Koncert Charytatywny
 • "Jesteśmy edukacyjnym liderem"
 • "Jesteśmy edukacyjnym liderem cd.."
 • Byliśmy tu razem...
 • Z bloga "Nowy rok z nowym budżetem"
 • Samorządowcy u Komendanta
 • Absolutorium u wójta
 • Dożynki2015
 • Duże pieniądze z licytacji
 • Puchar wójta pozostał w Skrzyszowie
 • Halowa piłka nożna....
 • Ania Wyszkoni zaśpiewała....
 • Marcin Kiwior....
 • Obroni nas przed wodą
 • Suche poldery, wały i zbiorniki retencyjne
 • Maja pomysł na to, jak okiełznać Wątok
 • Zagrali"Pectus" i "Przystanek mrówkowiec"
 • Technika w nowej sali
 • Medale za długoletnie pożycia
 • Turniej Orlika
 • Święto patrona
 • Oddali hołd obrońcom ojczyzny
 • Absolutorium dla wójta gminy
 • Otwarcie zmodernizowanych dróg
 • Uroczyście otwarto dwie drogi
 • ........
 • Na dwóch kółkach
 • Zagrają, by przypomnieć Andrzeja Grubbę
 • Nowy sprzęt dla Policji
 • Piknik Muzyczny "Stacja Niebo"
 • Turniej halowej piłki nożnej
 • Uroczyste obchody 35-lecia Koła Pszczelarzy w Skrzyszowie
 • ....
 • Małopolskie Wektory współpracy
 • Wójt Skrzyszowa odznaczony
 • Turniej piłki ręcznej
 • IV Koncert Charytatywny w Skrzyszowie
 • Debata społeczna o bezpieczeństwie
 • Zbliżenia 2014
 • Gazeta Sołecka
 • Pomnik Patrona
 • Dzień Dziecka w Gminie Skrzyszów
 • Stypendia rozdane
 • "Luks" z pucharem
 • Fundusze z "kulturą"
 • Pierwsze dni nowej władzy
 • Będziemy korzystać z nadarzających się możliwości
 • Stawiamy na rozwój
 • "Trwają prace nad regulacją Wątoku.."
 • Powstał klub historyczny
 • Gmina Skrzyszów zajęła II miejsce w Małopolsce
 • Wezmą Wątok w karby od źródła po ujście
 • Kosztów napraw wcale nie wziąłem z kosmosu
 • Inwestycje, łatanie budżetu i potok Wątok
 • Zbiornik nie powstał by bez dużego zaangażowania wielu ludzi i instytucji
 • Samorząd blisko mieszkańców
 • Powodzie mniej groźne
 • Odznaczenia dla najlepszych
 • Edukacyjna Gmina
 • To rok rekordowych inwestycji
 • Starosta przekazał kontenery na wodę
 • Najlepsi wójtowie i burmistrzowie
 • W tym roku ruszy budowa zbiorników retencyjnych
 • Trójporozumienie
 • Całą gmina świętowała
 • Centra wsi pięknieją
 • Chcą wybrać swoja radę
 • Skrzyszów
 • Skrzyszów będzie miał uniwersytet
 • Stypendia dla najzdolniejszych
 • Suche poldery, wały i zbiorniki retencyjne
 • Unia wspiera kolejne projekty w Skrzyszowie
 • Rozwój i postęp.
 • Zbiornik Skrzyszów już za dwa lata.
 • Zbiornik stłumi strach przed powodziowa falą
 • „Łzy” na szczytny cel
 • To rok rekordowych inwestycji
Dodaj do ulubionych
Wizyty
.............................

Ogółem wizyt:
liczba: 542 521

Blog

11 listopada 2017

I znowu nadszedł ten wyjątkowy dzień. 11 listopada. Serca Polaków przepełniają wielkie pozytywne emocje. Radość z odzyskanej niepodległości przeplata się z dumą bycia Polakiem i pełną czci pamięcią o wszystkich, którzy życie swoje złożyli na ołtarzu Ojczyzny. Walka o niepodległość to karty historii pisane krwią bohaterskich synów naszego narodu, którzy niezachwianie wierzyli, że jeszcze Polska nie zginęła, To ostatnia próba ratowania gasnącej Ojczyzny podczas Insurekcji Kościuszkowskiej, to dramatyzm i poświęcenie powstańców listopadowych i styczniowych. Choć skończyły się klęską militarną stały się zaczynem odrodzenia polskiej państwowości, hartowały polskie dusze, rozniecały patriotyczne iskry. Dzięki przywiązaniu do narodowej tradycji, kultury i wiary ojców przekazywanemu z pokolenia na pokolenie, stanowiącemu niewyczerpane podziemne źródło polskości, możliwe było odrodzenie Rzeczypospolitej w chwili najważniejszej próby, gdy zwaśnione państwa zaborcze rozpętały pożogę I Wojny Światowej, kładącej kres dominacji w europie trzech wielkich cesarstw. Z popiołów starego porządku, niczym Feniks mogła odrodzić się wolna i niepodległa Polska. Mogła, dzięki krwi przelanej przez jej synów na niezliczonych frontach Wielkiej Wojny oraz dzięki dojrzałości i mądrości przywódców, którzy potrafili się wzbić ponad podziały, ponad osobiste animozje i w sprawach żywotnych dla narodu i państwa mówić jednym głosem.

Dziś możemy cieszyć z życia w niepodległej Ojczyźnie, będącej ucieleśnienie marzeń i owocem trudu wielu pokoleń Polaków. Byliśmy w stanie przetrwać wiele dziejowych zakrętów dzięki siłom witalnym naszego narodu, dzięki poświęceniu i umiłowaniu Ojczyzny przez kolejne pokolenia naszych rodaków. Każde z nich stawało przed innymi wyzwaniami i każde stanęło na wysokości zadania, czego najbardziej namacalnym dowodem jest nasza tutaj obecność.

Od naszych przodków otrzymaliśmy wolną Ojczyznę i naszym obowiązkiem jest Ją w jak najlepszej kondycji przekazać naszym dzieciom. Święty Jan Paweł II, który sam doświadczył tragedii wojny i traumy utraty niepodległości wołał - Nie chciejcie Ojczyzny, która was nic nie kosztuje!, przestrzegając , że wolność narodu jest rzeczywistością dynamiczną, nietrwałą, ulegającą zmianom i związaną z kondycją ducha narodu. Wolność swą naród może umacniać, ugruntowywać albo ją utracić. Nie dzieje się to zazwyczaj z dnia na dzień. To jest proces, który narasta powoli. Albo naród miłuje Ojczyznę, ceni sobie wolność i czyni wszystko, by ją zachować, albo zapomina o Ojczyźnie, lekceważy wolność i marnotrawi wysiłek i ofiary wielu pokoleń.

Marszałek Sejmu Wojciech Trąmpczyński podczas przemówienia sejmowego w 1920r. analizując przyczyny utraty niepodległości mówił - „Polska upadła, bo była słaba, gdy jej sąsiedzi byli silni. Zróbmy więc Polskę silną!” Te słowa nigdy nie stracą na aktualności. Naszym obowiązkiem jest czynić wszystko, co w naszej mocy, aby Polska była silna !

A dziś silna Polska to dbałość o instytucję rodziny, podstawową komórkę tkanki społecznej, kształtującą człowieka, oazę miłości i zrozumienia, szkołę szacunku dla innych ludzi i dla ludzkiej pracy. Silna Polska to poszanowanie narodowej tradycji i historii, pamięć o korzeniach naszej tożsamości. Silna Polska to sprawny samorząd lokalny, wolny od niepotrzebnego upolitycznienia i upartyjnienia. Silna Polska to realny monteskiuszowski trójpodział władzy, warunek sprawnego funkcjonowania państwa demokratycznego, władzy niezależnej od siebie ale wzajemnie się kontrolującej i wspierającej, sprawowanej przez ludzi kompetentnych, o najwyższych standardach moralnych. Silna Polska to mocna i stabilna waluta. Silna Polska to sprawna i nowoczesna armia. W końcu silna Polska dziś, to państwo szanowane na arenie międzynarodowej, pełnoprawny członek Unii Europejskiej i sojuszu Północnoatlantyckiego, starające się budować dobrosąsiedzkie stosunki z innymi państwami, pamiętając o, często trudnej, przeszłości , ale zawsze patrzące w przyszłość.

A to czy Polska będzie silna zależy od nas wszystkich, od naszego codziennego wysiłku wkładanego w dbanie o ognisko domowe i zaspokajanie potrzeb swoich i najbliższych , od kultywowania postaw patriotycznych, od zaangażowania w sprawy małych ojczyzn oraz życie społeczne i polityczne kraju. To nasz obowiązek i dług wobec tych, którym dzisiejsze święto zawdzięczamy i którym na zakończenie składam hołd, ponownie przywołując słowa Wojciecha Trąmpczyńskiego - Cieniom bohaterów, poległych na pobojowiskach w obronie niepodległości, składa Ojczyzna cześć i ślubuje zaszczytną pamięć !

 

Dziękuję


 
Więcej artykułów…