Piszą o mnie...
 • Gmina Skrzyszów - Czas ważnych decyzji
 • Wójt Kiwior wśród najlepszych
 • Turniej szachowy
 • Wspólna praca
 • VI Koncert Charytatywny
 • "Jesteśmy edukacyjnym liderem"
 • "Jesteśmy edukacyjnym liderem cd.."
 • Byliśmy tu razem...
 • Z bloga "Nowy rok z nowym budżetem"
 • Samorządowcy u Komendanta
 • Absolutorium u wójta
 • Dożynki2015
 • Duże pieniądze z licytacji
 • Puchar wójta pozostał w Skrzyszowie
 • Halowa piłka nożna....
 • Ania Wyszkoni zaśpiewała....
 • Marcin Kiwior....
 • Obroni nas przed wodą
 • Suche poldery, wały i zbiorniki retencyjne
 • Maja pomysł na to, jak okiełznać Wątok
 • Zagrali"Pectus" i "Przystanek mrówkowiec"
 • Technika w nowej sali
 • Medale za długoletnie pożycia
 • Turniej Orlika
 • Święto patrona
 • Oddali hołd obrońcom ojczyzny
 • Absolutorium dla wójta gminy
 • Otwarcie zmodernizowanych dróg
 • Uroczyście otwarto dwie drogi
 • ........
 • Na dwóch kółkach
 • Zagrają, by przypomnieć Andrzeja Grubbę
 • Nowy sprzęt dla Policji
 • Piknik Muzyczny "Stacja Niebo"
 • Turniej halowej piłki nożnej
 • Uroczyste obchody 35-lecia Koła Pszczelarzy w Skrzyszowie
 • ....
 • Małopolskie Wektory współpracy
 • Wójt Skrzyszowa odznaczony
 • Turniej piłki ręcznej
 • IV Koncert Charytatywny w Skrzyszowie
 • Debata społeczna o bezpieczeństwie
 • Zbliżenia 2014
 • Gazeta Sołecka
 • Pomnik Patrona
 • Dzień Dziecka w Gminie Skrzyszów
 • Stypendia rozdane
 • "Luks" z pucharem
 • Fundusze z "kulturą"
 • Pierwsze dni nowej władzy
 • Będziemy korzystać z nadarzających się możliwości
 • Stawiamy na rozwój
 • "Trwają prace nad regulacją Wątoku.."
 • Powstał klub historyczny
 • Gmina Skrzyszów zajęła II miejsce w Małopolsce
 • Wezmą Wątok w karby od źródła po ujście
 • Kosztów napraw wcale nie wziąłem z kosmosu
 • Inwestycje, łatanie budżetu i potok Wątok
 • Zbiornik nie powstał by bez dużego zaangażowania wielu ludzi i instytucji
 • Samorząd blisko mieszkańców
 • Powodzie mniej groźne
 • Odznaczenia dla najlepszych
 • Edukacyjna Gmina
 • To rok rekordowych inwestycji
 • Starosta przekazał kontenery na wodę
 • Najlepsi wójtowie i burmistrzowie
 • W tym roku ruszy budowa zbiorników retencyjnych
 • Trójporozumienie
 • Całą gmina świętowała
 • Centra wsi pięknieją
 • Chcą wybrać swoja radę
 • Skrzyszów
 • Skrzyszów będzie miał uniwersytet
 • Stypendia dla najzdolniejszych
 • Suche poldery, wały i zbiorniki retencyjne
 • Unia wspiera kolejne projekty w Skrzyszowie
 • Rozwój i postęp.
 • Zbiornik Skrzyszów już za dwa lata.
 • Zbiornik stłumi strach przed powodziowa falą
 • „Łzy” na szczytny cel
 • To rok rekordowych inwestycji
Dodaj do ulubionych
Wizyty
.............................

Ogółem wizyt:
liczba: 623 222

Blog

Kolejne inwestycje w sieć wodociągowo- kanalizacyjną

Zasobność i powodzenie gmin zależą od wielu czynników. Na jedne, jak na przykład korzystna lokalizacja, nie mamy wpływu, inne, jak rozwój infrastruktury (transportowej- czyli gęstość sieci dróg i ich jakość; technicznej - czyli wodociągi, kanalizacja, elektryfikacja i gazyfikacja; społecznej, czyli budynki użyteczności publicznej), czy poziom edukacji leżą między innymi w gestii działań samorządu terytorialnego. Można więc powiedzieć, że faktyczny wpływ na nie ma lokalna społeczność, wybierająca swoich przedstawicieli do władz samorządowych, weryfikująca świadomie swoje decyzje przy urnach co 4 lata.

Człowiek, wykorzystujący osiągnięcia postępu technicznego, dla własnego bezpieczeństwa i wygody, musi siłą rzeczy ingerować w środowisko naturalne. Chodzi jednak o to, żeby te ingerencje były ograniczone do niezbędnej konieczności, z jak najmniejszą szkodą w dla otoczenia. Aby starać się żyć w symbiozie z naturą, której przecież częścią jesteśmy. Mam to zawsze na względzie, przystępując do planowania i realizacji bardzo ważnych dla mieszkańców, a co za tym idzie i dla samorządu, inwestycji. Zawsze dążymy do osiągnięcia kompromisu pomiędzy zaspokojeniem potrzeb ludzi, a minimalizowaniem wpływu na środowisko. Często to niełatwe zadanie, zwłaszcza w przypadku zakrojonych na szeroką skalę, a szczególnie ważnych dla mieszkańców inwestycji, takich jak wodociągi, czy kanalizacja. Prowadzą one do awansu cywilizacyjnego naszych miejscowości, przynosząc dla społeczności zyski natychmiastowo namacalne, w związku z poprawą jakości życia, jak i zyski mniej odczuwane, czy czasem nawet nieuświadamiane, ale równie ważne, zarówno dla poszczególnych osób, jak i dla gminy. Działki z wykonanymi przyłączami wodno-kanalizacyjnymi zwiększają swoją wartość oraz podnoszą atrakcyjność osiedleńczą i inwestycyjną terenów. To wymierne korzyści dla wszystkich mieszkańców.

W gminie Skrzyszów od wielu lat, realizowane są tzw. „inwestycje ziemne”, czyli rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. To prace od lat zajmują ważne miejsce w naszym budżecie, dzięki czemu systematycznie poszerzamy krąg osób, mogących korzystać z tych osiągnięć cywilizacji. Cieszę się, że mogę przekazać dobre wiadomości dla kolejnych mieszkańców naszej gminy, tym razem z Pogórskiej Woli i Szynwałdu. Właśnie otwarliśmy przetarg na wykonanie kanalizacji w przysiółku Poskle w Pogórskiej Woli. Wstępnie szacowane koszty tego przedsięwzięcia wynoszą 5,25 mln złotych. To olbrzymia kwota, która będzie współfinansowana z WFOŚ. To nie wszystko. W planach mamy dalsze działania. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie kanalizacji dla przysiółka Wielkie Pole w Pogórskiej Woli. Złożyliśmy też wniosek i wstępnie zostały przydzielone środki na wodociąg w Szynwałdzie. Projektowany będzie kolejny etap wodociągu na Wielkie Pole oraz kanalizacji i wodociągu na Żurawieniec. Przygotowywanie dokumentacji dla tych części Pogórskiej Woli powinniśmy zakończyć na przełomie roku 2017 i 2018. Zdaję sobie sprawę z ogromu prac jakie przed nami, ale dzięki współpracy z Tarnowskimi Wodociągami wierzę, że uda nam się pokonać wszelkie pojawiające się trudności. Kończymy także dokumentację na kolejną część wodociągu w Kątach na granicy Szynwałdu i Pogórskiej Woli.

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna usytuowana jest głównie w ziemi, a zatem nie są to inwestycje spektakularne, w widoczny sposób, trwale zmieniające otoczenie. Jest ich jednak naprawdę dużo, są kosztowne, pracochłonne i niezwykle ważne, a przy ich realizacji konieczne jest zrozumienie ze strony mieszkańców. Część z planowanych sieci przebiega przez ich pola i podwórka. Zdajemy sobie sprawę z uciążliwości tych prac. Robimy jednak wszystko, aby były jak najmniej kłopotliwe, prosząc o wyrozumiałość i cierpliwość, mając na względzie przyszłe korzyści, które pojawią się po zakończeniu tych przedsięwzięć. 


 
Więcej artykułów…